Hukuk, Büyükşehir Belediyesi'ne

Hukuk, Büyükşehir Belediyesi'ne "Hayır" dedi

Ankara Tabip Odası ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından birlikte açılan, asbestli Havagazı Fabrikası'nın mevzuata ve usule aykırı yıkım işleminin iptali talepli davada verilen yürütmenin durdurulması kararına Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan itiraz, Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin 15.03.2017 tarihli kararı ile ret edildi.

Bilindiği üzere Ankara Tabip Odası ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi, asbestli Havagazı Fabrikası'nın mevzuata ve usule aykırı yıkım işleminin ciddi halk sağlığı sorunlara yol açması üzerine, yıkımın iptali ve öncelikle yürütmesinin durdurulması istemiyle idari yargıya başvurmuş, bunun üzerine davaya bakan Ankara 7. İdare Mahkemesi tarafından süre gelen yıkım işlemi hakkında öncelikle yürütmenin durdurulması kararı verilmişti. Bu karara karşı davalı idare Ankara Büyükşehir Belediyesi itirazda bulunmuştu. İtirazı değerlendiren Ankara Bölge İdare Mahkemesi, itirazı haklı ve hukuki bulmayarak, elde ettiğimiz yürütmenin durdurulması kararına geçerlilik tanımış oldu.