Asbest için Bilirkişi İncelemesi İstendi

Asbest için Bilirkişi İncelemesi İstendi

Ankara Tabip Odası ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi, asbestli yıkımın yol açtığı zarar ve usulsüzlüklerin yerinde tespiti ve belgelenmesi için bir dava açtı.

Ankara Tabip Odası’nın Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile birlikte, Ankara’da asbestli havagazı fabrikası yıkımına karşı halkın sağlık hakkını koruma mücadelesi sürüyor. Bu kapsamda Ankara Tabip Odası ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından birlikte bir tespit davası açıldı.

Açılan davada, akademik ortamdan seçilecek tarafsız bilirkişiler marifeti ile asbestli yıkımın yol açtığı tehlikenin ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sergilenen usulsüzlüklerin belirlenmesine yönelik yerinde bilimsel incelemeler ve tespit yapılması talep edildi. Tespit ve yerinde keşif talepli dilekçe, 14 Mart 2017 Çarşamba günü Ankara Adliyesi’ne sunuldu ve Ankara 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde 2017/50 no ile kayda alındı. Dilekçede, tarafsızlığın tesis edilebilmesi için üniversitelerden oluşturulacak ve içinde asbest söküm uzmanı, mimar, inşaat mühendisi, iş sağlığı güvenliği uzmanı ve halk sağlığı uzmanı hekimin yer alacağı bir bilirkişi heyeti oluşturulması, bu bilirkişi heyeti tarafından yıkım bölgesinde keşif yapılması, halkın sağlık hakkını tehdit eden iş ve işlemlerin yerinde tespit edilmesi talep edildi.