Sincan ASM'de Aile Hekimleriyle Buluşma

Sincan ASM'de Aile Hekimleriyle Buluşma

Ankara Tabip Odası’nın örgütlenme etkinlikleri çerçevesinde, Sincan 1 nolu ASM’de çevre ASM’lerden de gelen doktorlarla 13 Mart Pazartesi günü biraraya gelindi.

Toplantıya ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Zafer Çelik ve ATO Aile Hekimliği Komisyonu Dr. Filiz Ünal katıldı.

Toplantıda, Ankara Tabip Odası’nın 14 Mart etkinlikleri ile ATO ve TTB’nin yayınları tanıtıldı. 

Toplantıya katılan hekimlerle birinci basamakta yaşanan sorunlar, tabip odasından beklentiler ve çalışma koşulları tartışıldı. Tartışmalar sırasında öne çıkan önemli başlıklar şu şekilde oldu:

Sözleşme ve uygulama yönetmeliğinin bir an önce açıklanarak belirsizliğin ortadan kaldırılması,  yeni yönetmelikle getirilmek istenen pozitif performans uygulaması ve nüfus azaltımı ile öngörülen ücret kayıplarının kabul edilemez olduğu,

Yoğun hasta nüfusuna rağmen verilen iş yükünün çok fazla olması,

Bölgede yeni açılmakta olan Aile Sağlığı birimlerinin ve merkezlerin uygun olmayan planlamaların yapıldığı bunun aile hekimlerine kayıtlı hasta dağılımını olumsuz etkilediği,

Toplantı sonunda hekimlerin güçbirliği içerisinde olması, bunun için tabip odası ile hekimlerin daha sık buluşması gerektiği ve bölgesel hekim meclisi çalışmalarının yapılması dile getirildi. Tabip Odası yöneticileri de hekimlerin sorunlarına karşı duyarlılığının artarak süreceğini ifade etti.