Emek ve Meslek Örgütlerinden 'Referandum ve Türkiye'nin Geleceği' Paneli

Emek ve Meslek Örgütlerinden 'Referandum ve Türkiye'nin Geleceği' Paneli

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Ankara Tabip Odası ile Ankara Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası tarafından “Referandum ve Türkiye’nin Geleceği” konulu bir panel düzenledi. İnşaat Mühendisleri Odası’nda 6 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilen panele anayasa hukuku ve iktisat tarihi alanındaki en önemli isimlerden Prof. Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu ve Prof. Dr. Korkut Boratav katıldı.

Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Anayasa değişikliğinin hukuki sonuçları ve yeni Anayasa'nın riskleri üzerinde durdu. Kaboğlu, Anayasaların özünde bir "barış paktı" olduğunu, topluma dayatılan değişikliğin ise bir tuzak niteliğinde olduğunu belirtti. Referandumdan "evet" çıktığı takdirde Anayasa'da hak ve özgürlükler açısından çok önemli değişikliklerin olacağını söyleyen Kabağolu, diktatörlük tehlikesine dikkat çekti.

Prof. Dr. Korkut Boratav, Türkiye'deki siyasi durum için Latin Amerika deneyimlerine bakmak gerektiğini söyledi. Peru ve Alberto Fujimori örneğinden hareket eden Boratav, Peru’da halk oylamasıyla seçilen devlet başkanının diktatörlük rejimine geçiş sürecini, siyasi cinayetleri ve baskı örneklerini aktardı. Diktatörlüğe rağmen devlet başkanının tutuklanarak cezaevine gönderildiğini söyleyen Boratav, sınırsız iktidarın yozlaştırıcı etkisini irdeledi.
 
Panel soru ve cevapların ardından sonra sona erdi.