MTA Raporu da Asbesti Doğruladı

MTA Raporu da Asbesti Doğruladı

Ankara Tabip Odası ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün asbestle ilgili raporunu açıkladı.

350 ton asbestli malzeme olan Havagazı Fabrikası’nın hiçbir önlem alınmadan 25 Şubat’ta yıkılması sonrasında yüzey ölçümleri yaptırarak asbesti tespit ettiren ve konuyu yargıya taşıyan Ankara Tabip Odası ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin çapraz sorgu için numuneleri gönderdikleri Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün raporu da açıklandı; rapor, asbestin varlığını ve çevreye yayıldığını kanıtladı.

Rapora dair ilk bilgi Hacettepe Üniversitesi ve Türk Toraks Derneği’nin 7 Mart Salı günü düzenlediği ‘Kentsel Dönüşüm ve Asbest Tehlikesi’ başlıklı panelde açıklandı.

Ankara Tabip Odası ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi panelde MTA raporunun da Havagazı Fabrikası çevresinde asbestin varlığını ve çevreye yayıldığını tespit ettiğini bildirdi.

Asbestli yıkım yapılmadığına dair ifadelerin doğru olmadığını iki raporla bilimsel olarak kanıtlanmış olduğunu vurgulayan meslek odaları, MTA raporunun, uzman değerlendirmeleriyle detaylı bir şekilde kamuoyuna açıklanacağını ve mahkemeye de sunulacağını kaydetti.