Asbestli Bina Yıkımında Sorumluluğu Bulunanlar Hakkında Suç Duyurusunda Bulunuldu

Asbestli Bina Yıkımında Sorumluluğu Bulunanlar Hakkında Suç Duyurusunda Bulunuldu

Ankara Tabip Odası ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından, bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir suç duyurusunda bulunularak, asbestli havagazı fabrikası yıkımında sorumluluğu bulunanların cezalandırılması talep edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek ile sorumluluğu bulunan büyükşehir belediyesi yetkilileri ve yıkım işini yapan firma yetkilileri aleyhinde bulunulan suç duyurusunda adı geçen sorumluların, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 181’inci maddesinde tanımlanan "Çevrenin kasten kirletilmesi" ve 257’nci maddesinde tanımlanan "Görevi kötüye kullanma" suçlarını işledikleri ifade edildi. Gerçekleştirilen yıkımın, başta "Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik" olmak üzere ilgili mevzuata ve kamusal gereklere aykırı biçimde gerçekleştirildiği, bu nedenle çalışanlar ve halk sağlığı açısından ciddi tehlike ve zararlara yol açıldığına işaret edildi. Suç duyurusu dilekçesi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2017/39452 soruşturma no’su ile kayda alındı.

Bilindiği üzere Ankara Tabip Odası  ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından söz konusu asbestli binanın yıkımıyla ilgili açılan idari davada, Ankara 7. İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması kararı verilmişti.

Ankara Tabip Odası, 6023 Sayılı Yasa hükümleri kapsamında, halkın sağlık hakkının korunması mücadelesine kararlılıkla devam edecektir.