Havagazı Fabrikası’nın Karantinaya Alınması İçin Başvuruda Bulunuldu

Havagazı Fabrikası’nın Karantinaya Alınması İçin Başvuruda Bulunuldu

 

Ankara Tabip Odası ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara Valiliği, Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kent Estetiği Dairesi Başkanlığına yıkım sonrası açığa çıkan asbestli hafriyat nedeniyle binanın karantinaya alınması için başvuruda bulundu.

3 Mart 2017 tarihinde ilgili kurumlara gönderilen yazıda,  Ankara’da ciddi halk sağlığı sorunu oluşturan asbestli Havagazı Fabrikasının yıkım işleminin 25.01.2013 tarih ve 28539 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanan “Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” ve 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne  uygun işlem tesis edilmediği gerekçesi ile Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne 1 Mart 2017 tarihinde başvurulduğu ve Mahkemenin aynı gün yürütmeyi durdurma kararı aldığı belirtildi.

15 Şubat ve 25 Şubat 2017 tarihinden itibaren yapılan tüm uyarılara rağmen yapı ve yakın çevresinde asbestli yapılarda alınması zorunlu olan iş sağlığı ve güvenliği önlem ve tedbirlerinin alınmadığına işaret eden ATO ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi,  halen söz konusu yıkım alanında halk sağlığı ve iş güvenliği anlamında bir tedbirin alınmadığı ve bu nedenle Havagazı Fabrikası binasının asbest yönetmeliği ve iş güvenliği anlamında karantinaya alınması, ölçümlerin yapılarak kamuoyuna açıklanması ve halk sağlığı konusunda bilimsel rapor doğrultusunda bilgi verilmesi yönünde ivedikle müdahale edilmesini kamu adına ilgili kurumlardan talep etti.