"Dr. Asuman Doğan Yalnız Değildir! Yeter Artık!"

Ankara Tabip Odası bir önceki dönem yönetim kurulu üyesi ve halen TTB büyük kongre delegesi Dr. Asuman Doğan 16 Şubat günü görevinden uzaklaştırıldı. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Dr. Asuman Doğan’ın hiçbir gerekçe gösterilmeden açığa alınması Ankara Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası tarafından protesto edildi.

Haksız hukuksuz bu uygulamaya karşı çıkmak ve Dr. Asuman Doğan’a destek olmak için 17 Şubat günü düzenlenen basın açıklamasına ATO Başkanı Dr. Vedat Bulut, Genel Sekreter Dr. Mine Önal, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Zafer Çelik, Dr. Onur Naci Karahancı ve Dr. Benan Koyuncu katıldı. Ayrıca CHP Milletvekili Murat Emir, TTB Merkez Konseyi İkinci Başkanı Dr. Sinan Adıyaman, Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör, SES Ankara Eş Şube Başkanı Hüsnü Yıldırım ile çok sayıda sağlık çalışanı da eyleme destek verdi.

Basın açıklamasını okuyan ATO Genel Sekreteri Dr. Mine Önal KHK’ların adeta bir silaha dönüştüğünü belirterek demokratik hak ve özgürlüklerin askıya alındığını; toplumsal barışı ve adaleti zedelediğini ifade etti.

ihraç listeleri ve açığa alma kararlarının, masum insanlar ve aileleri için ciddi sonuçlar doğurduğuna dikkat çeken Dr. Mine Önal “Kamu emekçilerinin düşünce ve ifade hürriyetini kullandığı için veya sendikal faaliyet yürüttüğü için işsizlikle ve yoksullukla cezalandırılmaları kabul edilemez” diye konuştu. Dr. Asuman Doğan’a yapılanlara karşı çıktıklarını ve “yeter artık” dedikleri ifade eden Dr. Önal sözlerini şöyle sürdürdü: “İyi hekimlik değerleri ve eşitlik, özgürlük, demokrasi mücadelesini birlikte yürüttüğümüz Asuman’ın o ya da bu terör örgütü ile hiçbir bağı yoktur. Olamaz. Biz bu haksızlığı hoyratlığı kabul etmiyoruz. İçimize sindiremiyoruz. Bir an önce görevine iade edilmesini hastalarına ve asistanlarına kavuşmasını talep ediyoruz. Ve o gün gelene kadar mücadele edeceğimizi ilan ediyoruz.”

Basın açıklamasından sonra kısa bir konuşma yapan Dr. Asuman Doğan çalıştığı hastanenin her kadrosunda görev yaptığını belirterek üzgün olduğunu söyledi. Para kaygısı ile hiçbir gücün yanında olmadığını ancak emeğin tarafında olduğunu şu sözlerle aktardı: Ben başta emeğin tarafıyım, bu nedenle liyakatsiz atanan kadrolara karşı durdum. Madenlerde ölen her ay yüzer yüzer ölen işçilerin tarafındayım. Güvencesiz çalışan taşeron işçilerin tarafındayım. Katliamlarda yüzer yüzer ölen sakat kalan halkımın tarafındayım. Savaş çığırtkanlığı yapıp iç savaş naraları atanlara karşı barışın tarafındayım. Haksız hukuksuz işinden edilen akademisyenlerin emekçilerin tarafındayım. Yurtlarda ölen, tecavüze uğrayan, yanan ve göçük altında kalan çocukların tarafındayım. Ben etik ilkeler, bilimsel gerçekler ve onurlu yaşamak ne gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim.

CHP Milletvekili Murat Emir ve TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör de kısa birer konuşma yaparak haksız hukuksuz ihraç ve uzaklaştırmaları kınayarak Dr. Asuman Doğan nezdinde hukuk dışı uygulamalara maruz kalan emekçilere desteklerini ifade ederek mücadeleyi bırakmayacaklarını belirttiler.