“Mobbing ve Yasal Haklar” paneli düzenlendi

“Mobbing ve Yasal Haklar” paneli düzenlendi

Ankara Tabip Odası Asistan ve Genç Uzman Hekimler Komisyonu’nun katkılarıyla “Mobbing ve Yasal Haklar” konulu panel düzenlendi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Anabilim Dalı Toplantı Salonu’nda 8 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilen panele çok sayıda hekim katıldı.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı ve Mobbing ile Mücadele Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Vedat Bulut ile ATO Hukuk Bürosu Avukatı Ender Büyükçulha’nın konuşmacı olduğu panelin moderatörlüğünü ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Benan Koyuncu yürüttü.

Dr. Vedat Bulut, Mobbingin tanımı, genel kavramlar ve tanımlamalar, mobbinge karşı bireysel ve örgütsel mücadele yöntemlerini aktarırken; Av. Ender Büyükçulha da mobbinge uğrayan sağlık çalışanlarının izleyebileceği hukuki süreç hakkında bilgi verdi.