Emek ve Meslek Örgütleri

Emek ve Meslek Örgütleri "Varlık Fonu"na "Hayır" dedi

Çok sayıda kamu kurum ve kuruluşunun hisselerinin Türkiye Varlık Fonu’nda toplanması üzerine Ankara emek ve meslek örgütleri basın toplantısı düzenledi.

Ankara Tabip Odası, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu ve Ankara Serbest Muhasebeci Mali Muşavirler Odası yöneticileri tarafından 8 Şubat 2017 günü düzenlenen toplantıda ülkenin kaynak ve varlıklarının talanına itiraz edildi.

Ankara Tabip Odası adına, açıklamaya, Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vedat Bulut ve Genel Sekreter Dr. Mine Önal katıldı.

Ortak basın açıklamasını okuyan TMMOB Ankara İKK üyesi Özgür Topçu, TÜRKSAT, PTT, TELEKOM, BOTAŞ, TPAO, ETİ Maden, ÇAYKUR, Borsa İstanbul, THY, Ziraat Bankası ve Halk Bankası gibi ülkenin 11 büyük kamu kurum ve kuruluşunun Varlık Fonu’na aktarılmasıyla “Kamu yararı” eksenli sosyal hukuk devleti ilkesinin tasfiye edildiğine dikkat çekti.

Varlık fonlarının gelirinin genellikle bütçe fazlalarından oluştuğunu belirten Özgür Topçu “Türkiye’nin petrol, doğalgaz vb. ihraç ederek elde ettiği gelirleriyle yaratabildiği bir bütçe fazlası olmadığı gibi cari fazlası da yoktur” dedi.

31 milyar liraya ulaşan devirler ve devredilen kurumların şeffaflıktan ve denetimden uzaklaşması Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk ve talan düzeninin başlangıcı olacak türdendir diyen Topçu Varlık Fonunun, kamunun küçülmesinde, halkımızın yoksullaşmasında, rantçı-fırsatçı düzende yeni bir yıkım olacağına işaret etti.

Emek ve meslek örgütleri, kamu mülkiyetini ve kamusal denetimi kararlılıkla savunmaya devam edeceklerini belirterek “Varlık Fonu düzenlemesine, özelleştirmelere, OHAL yağmasına Hayır” dediler.

Açıklamanın sonunda emek ve meslek örgütlerinin yöneticileri basın mensuplarından gelen soruları cevapladı.

KHK’ların emek ve meslek örgütlerine yöneleceğini düşünüyor musunuz sorusunu yanıtlayan Dr. Mine Önal “Bir önceki KHK ile Türk Tabipleri Birliği (TTB) geçmiş dönem yöneticilerinden Dr. Feride Aksu Tanık ihraç edilmişti. Dün akşam yayımlanan KHK ile de TTB önceki dönem Başkanı Dr. Özdemir Aktan’ın ihraç edildiğini öğrendik. Bu uygulamaların haksız ve hukuksuz olduğunu düşünüyoruz. Bu arkadaşlarımız ihraç edildi yani sıra bize de geldi zaten. TTB’nin FETÖ’yle hiçbir ilgisi yok, bu durumun fırsat değerlendirmesi olduğunu düşünüyoruz. Haksız ve hukuksuz ihraçlar devam ettikçe bizler de mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Basın açıklamasının tamamını okumak için tıklayınız.