Prof. Dr. Gürhan Fişek'i Kaybettik...

Prof. Dr. Gürhan Fişek'i Kaybettik...

Halk sağlığı, işçi sağlığı ve sosyal politika alanında bilimsel çalışmalara imza atmış, emekten yana duruşunu çalışmalarına yansıtan Gürhan Fişek hocamızın vefatı nedeniyle üzgünüz. 66 yaşında aramızdan ayrılan Gürhan Fişek hocamızın ailesine, meslektaşlarına ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz.
 
Özgeçmiş
1976 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni iyi dereceyle bitirmiştir. 1980 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde doktora çalışmalarını Prof.Dr. İsmail Topuzoğlu'nun danışmanlığında yürütmüştür. İş Sağlığı Doktora derecesi aldıktan sonra yine aynı dalda 1987 yılında Üniversite Doçentliği ünvanını kazanmıştır. 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde başladığı doktora çalışmasını, Prof.Dr. Cahit Talas'ın danışmanlığında yürütmüş; 1980 yılında yeterlik sınavını başardıktan sonra,  1985 yılında tez savunmasını vererek, sosyal politika konusunda doktora derecesi almıştır. 1999 yılında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Anabilim Dalında profesörlük unvanını kazanmıştır.
 
Ödüller
Middle East Awards (MEAWARDS), 1984
T.C. Cumhurbaşkanlığı Takdir Belgesi, 1997
İş Müfettişleri Derneği 1.Çalışma Yaşamına Katkı / Sendika ve Sivil Toplum Ödülü (2012)
3.Halk Sağlığı Ödülleri / İş Sağlığı ve Güvenliği (Okan Üniversitesi ve Türkiye Halk Sağlığı Derneği), 2015
 
Bilimsel çalışmalarına ulaşmak için: http://politics.ankara.edu.tr/index.php?bil=bil_icerik&id=12