Ankara Tabip Odası Öykü Yarışması

Ankara Tabip Odası Öykü Yarışması

Hekimlik mesleğinin ve sağlık ortamının, öyküleme ve anlatı yeteneğini geliştirmek ve buradan dile katkı sunmak amacıyla, “Ankara Tabip Odası Öykü Yarışması” düzenlenmiştir.

Öykü Yarışması Başvuru Koşulları:

  • Yarışmacılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış bir öykü ile katılabilir.
  • Yalnızca hekimlerle tıp fakültesi öğrencileri yarışmaya katılabilir. Seçici kurul üyeleri ile birinci dereceden yakınları başvuramaz.
  • Yarışmaya son başvuru 15 Şubat 2017 tarihidir.
  • Öyküler, Times New Roman karakteri 12 punto ve bir buçuk satır aralığı ile A4 boyutunda kâğıda yazılacaktır.
  • Öyküler 5 örnek olarak çoğaltılmalıdır. Başvuru dilekçesinde yarışmacının kimlik bilgileri (ad, soyadı, cinsiyet, yaş, meslek, e posta, telefon numarası, posta adresi ) yanı sıra bir de fotoğrafı eklenmelidir.
  • Öyküler elden, posta veya kargo ile aşağıda yazılı Odamız adresine teslim edilmelidir.
  • Ayrıca öyküler elektronik ortamda uevsen@gmail.com adresine de iletilmelidir.
  • Ödüller, 14 Mart Tıp Haftası kapsamındaki etkinlikte törenle verilecektir.
  • Yarışmaya katılan öyküler arasında ilk üç dereceye giren öyküye Ankara Tabip Odası’nın anmalığı (plaketi) armağan edilecektir. Seçici kurul özel ödül verebilir, ödülü birden çok yarışmacı arasında paylaştırabilir.

 

Seçici kurul üyeleri:

Alper Akçam

Özcan Karabulut

Aysu Erden

Serdar Koç

 

Öykülerin gönderileceği adres:

Ankara Tabip Odası

(Öykü Yarışması)

Mithatpaşa caddesi 62/18

Kızılay 06420/ Ankara

Telefon: (0312) 418 87 00


Ankara Tabip Odası Koronavirus Anasayfa

Hekim Postası

Hekim Postası

Video

Takipçimiz Olun