"Ankara Tabip Odası olarak halkın yanında yer alan mimarlarımızın, Mimarlar Odası'nın yanındayız!"

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla hukuksuz bir şekilde ihraç edilmesine karşı basın toplantısı düzenlendi. 7 Eylül 2022 Çarşamba günü Mimarlar Odası Ankara Şube’de yapılan açıklamaya, Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Mine Coşkun da katılarak desteklerini iletti.

Basın açıklamasını okuyan TMMOB Ankara İKK Sekreteri Seyit Ali Korkmaz, hukuksuzluğa karşı Candan’ın yanında olduklarını bildirdi.

ATO Genel Sekreteri Dr. Mine Coşkun da yaptığı konuşmada “Halk sağlığı ile kent ve çevre sağlığı arasında doğrusal bir ilişki vardır. Sağlıklı bir toplumun varlığını sürdürmesinde bilimi, doğayı ve insanı merkezine alan kent politikaları önemli bir rol oynar. Ancak Ankara'yı uzun yıllardır daha çok para kazanmak amacıyla ranta ve talana açanlar, doğaya kıyanlar, kent suçlarının başlıca failleridir. Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin ve Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın yıllardır kent suçlarına karşı verdikleri mücadele, aynı zamanda bir halk sağlığı mücadelesidir.

Ankara Tabip Odası olarak rantçıların değil, halkın yanında yer alan mimarlarımızın, Mimarlar Odamızın yanındayız. Meslek örgütü dayanışmamızı sürdürmeye devam edeceğiz” sözlerini kaydetti.

Basın açıklamasına TMMOB, Mimarlar Odası, Ankara Tabip Odası, DİSK, KESK ve bağlı sendikaları, CHP Milletvekili Yıldırım Kaya, Ankara Serbest Mali Müşavirler Odası, Birleşik Kamu İş Sendikası, 29 Ekim Kadınlar Derneği, 2001 Tüm Emekli Sen temsilcileri, demokratik kitle örgütleri ve mimarlar da katılarak destek verdi.