"Sağlık ve Politika" paneli düzenlendi

Ankara Tabip Odası Sağlık Politikaları komisyonu tarafından “Sağlık ve Politika” konulu panel düzenlendi. Panelin moderatörlüğünü Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber üstlenirken, konuşmacıları da CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir ve Yıldız Teknik Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Beyza Üstün oldu.

Kendisinin de aktivisti olduğu TTB’de bulunmaktan mutlu olduğunu belirten Dr. Murat Emir, son dönem yaşanan şehir hastaneleri projeleri, sağlık emekçilerine şiddet, muhalifleri hedef alan işten atmalar ve KHK’ler ile şu an TBMM’de yürütülen bütçe görüşmeleri hakkında bilgi verdi. Bu süreçte her zaman Ankara Tabip Odası ve TTB ile beraber yürüyeceğini belirtti.

Prof. Dr. Beyza Üstün, yaşanan savaş sürecinin, doğa katliamlarının, toplumun sağlıksızlaştırılmasının planlı bir şekilde rant ve çıkar uğruna yapıldığını ifade etti. Ekoloji, özgürlük, demokrasi ve barış mücadelelerinin birbirinden kopuk değerlendirilemeyeceğinden ve bu alanlardaki mücadelelerde beraber olmanın öneminden bahsetti. Edirne ve Silvan’da kaya gazı çalışmalarının tarıma ve temiz suya zararlarına dikkat çeken Dr. Üstün, Sur’da yıllar öncesinden yapılmış olan TOKİ planlarının bugün bambaşka şekilde karşımıza çıktığını belirtti. Rüzgar enerjisi bahanesiyle ormanların katledilmesinden, temiz suyun artık zararlı damacana şişelerinde aranır olduğundan bahseden Prof. Dr. Beyza Üstün ekoloji ve sağlık alanında mücadelelerinde hep birlikte yürüdüğü TTB’ye minnettar olduğunu belirtti. 

Yoğun ilginin olduğu panel, katılımcıların soru ve katkılarıyla sona erdi.