Kurum hekimleri taleplerini Sağlık Bakanlığı’na iletti