Klinik Şefi, Şef Yardımcısı ve Başasistanlara "Rotasyon" Uygulamasının Yürütmesi Durduruldu