12 Eylül’ ün Antidemokratik Ruhunu Güçlendiren Anayasa Değişikliğine Hayır!


Ankara Tabip Odası Koronavirus Anasayfa

Hekim Postası

Hekim Postası

Video

Takipçimiz Olun