Ankara Tabip Odasına Kayıtlı 65 Yaş Ve Üzeri Hekimlerin Profili“ Kısa Değerlendirmeler”