Ölümlerin Sıradanlaşmadığı, İnsanların Kum Çuvalı Yerine Kullanılmadığı Bir Ülkede Hekimlik Yapmak İstiyoruz!


Ankara Tabip Odası Koronavirus Anasayfa

Hekim Postası

Hekim Postası

Video

Takipçimiz Olun