Ölümlerin Sıradanlaşmadığı, İnsanların Kum Çuvalı Yerine Kullanılmadığı Bir Ülkede Hekimlik Yapmak İstiyoruz!