Dr. Şeyhmus Gökalp Beraat Etsin!

Basın Açıklaması

13 Ekim 2021

Dr. Şeyhmus Gökalp Davası Son Bulsun

Dr. Şeyhmus Gökalp Beraat Etsin!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu ve 2014-2018 dönemi Merkez Konseyi Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp, bir soruşturma kapsamında 20 Kasım 2020 tarihinde gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkeme tarafından haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklanarak 10 Şubat 2021 tarihine kadar cezaevinde kalmış ve Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen ilk duruşmasında 11 Şubat 2021 tarihinde tahliye edilmiştir.

Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bu tür soyut beyanların kanıt değeri taşımadığına yönelik kararları bulunmasına karşın, iftiralar kanıt sayılarak yargılama konusu yapılmış, üç ay boyunca Dr. Şeyhmus Gökalp özgürlüğünden mahrum bırakılmıştır.

İyi hekimliğin ve insan haklarına duyarlılığın yargılandığını düşündüğümüz bu davanın bizim nazarımızda karşılığı yoktur.

15 Ekim 2021 Cuma günü Dr. Şeyhmus Gökalp tekrar hakim karşısına çıkacaktır. Hiçbir somut delile dayanmayan, bir itirafçının/gizli tanığın soyut, karşılığı olmayan ithamları nedeniyle yargılandığı davanın artık son olması ve Dr. Şeyhmus Gökalp’in beraat etmesi gerektiğini ifade ediyoruz.

Ankara Tabip Odası