7200 Ek Gösterge Hakkımızdır, İstiyoruz

Basın Açıklaması

27 Eylül 2021

7200 Ek Gösterge Hakkımızdır,   İstiyoruz

Kamu emekçileri için ek gösterge aylık ücretlerin, emekli aylıkların ve emekli ikramiyelerin belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Ek göstergelerin yüksek olması;  emekli aylığı ve emeklilik ikramiyesinin de yüksek olması demektir.

Hekimler ve tüm sağlık çalışanları olarak bizler yalnızca pandemi dönemi değil tüm zamanlarda ek göstergelerimizin yükseltilmesini hak ettiğimizi düşünüyoruz.

Hekimler ve tüm sağlık çalışanları olarak bizler ekonomik ve özlük haklarımızın her geçen gün budandığı bir çalışma ortamı İSTEMİYORUZ.

Hekimler ve tüm sağlık çalışanları olarak bizler salgın koşullarında çalışmanın yarattığı olumsuzluklar yetmezmiş gibi yoksulluk sınırına dayanan ücretlerle yaşamayı HAK ETMİYORUZ.

Hekimler ve tüm sağlık çalışanları olarak emekliliğimize yansıyacak temel ücret hakkımızı İSTİYORUZ

Ek göstergenin HEKİMLER için 7200’e, DİĞER SAĞLIK ÇALIŞANLARI için ise en az 3600’e çıkarılmasını İSTİYORUZ.

Hekimlerin emeğinin karşılığını yöneticilerin insafına BIRAKILAMAZ.

Ne zaman, neye göre ve ne kadar verileceği belli olmayan döner sermaye ödemelerinden vazgeçilmesini, sağlık çalışanlarının emeğinin karşılığı olan temel ücret düzenlemesi yapılmasını İSTİYORUZ.

Hekimler ve tüm sağlık çalışanları canları pahasına bir çalışma sürdürmektedir. Emeklerinin karşılıksız kalması düşünülemez.

COVID-19 pandemisi süresince hekimler ve tüm sağlık çalışanları fiziksel, psikolojik ve mesleki olarak en zor süreci yaşamış, sonuç olarak en fazla hastalanan ve hayatını kaybeden meslek grupları olmuştur. Bu denli riskli ve yoğun çalışma ve emeğimizin karşılığı olarak “COVID-19 meslek hastalığı olsun”  talebimiz bile Sağlık Bakanlığı nezdinde karşılık bulmamıştır

COVID-19 bir meslek hastalığıdır ve kabul edilmelidir.

Ankara Tabip Odası olarak tüm hekimlerimizi 7200 EK GÖSTERGE talebimiz başta olmak üzere  DAYANIŞMAYA, BİRLİKTE OLMAYA, YAN YANA DURMAYA ÇAĞIRIYORUZ

BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ

BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ                                      

ANKARA TABİP ODASI