Barış İçin Mücadele Etmekten Vazgeçmeyeceğiz!

Ortak Basın Açıklaması

01 Eylül 2021

Barış İçin Mücadele Etmekten Vazgeçmeyeceğiz!

1 Eylül Dünya Barış Günü'nde savaşa karşı barışın, ırkçılığa karşı eşitliğin sesini yükseltmek için planladığımız mitingle ilgili gerekli başvuruyu üç hafta önce Ankara Valiliği’ne yaptık. Miting için talep ettiğimiz alan Tandoğan Meydanı, saat ise 17:00 - 20:00 arasıydı. Üç hafta boyunca talebimize yanıt vermeyen valilik, mitinge üç gün kala saat 15:00 - 17:00 arası dışında izin vermeyeceğini bildirdi. Hava sıcaklığının oldukça yüksek seyrettiği şu günlerde günün en sıcak ve çalışanların mesaide olduğu bir saat aralığının dayatılması, mitingin fiili olarak engellenmek istenmesinde başka bir anlam taşımıyor.

Öğrendik ki diğer illerde de aynı saat dayatılmış. Bu bize; valiliklerin inisiyatifiyle değil, “merkezi bir kararla” bu yıl 1 Eylül Dünya Barış Günü eylem ve etkinliklerinin engellenmek istendiğini açıkça gösteriyor. Yani AKP iktidarı barış istemediğini, savaştan yana tutum aldığını bir kez daha açıkça deklare ediyor.

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri olarak yaptığımız müzakerelerin sonuç vermemesi üzerine, bu dayatmayı reddederek bugün burada, 10 Ekim 2015’te barış talebiyle Ankara’da buluşan canlarımızın katledildiği Barış ve Demokrasi Meydanı'ndayız. 

Bütün dünyayı ve özellikle de yaşadığımız coğrafyayı kasıp kavuran savaşlara, çatışmalara, zorunlu göç ve yerinden etmelere, gittikçe yükselen ırkçılığa, ekolojik yıkıma, hapishanelerdeki siyasi tutsaklara uygulanan baskı ve tecrite, içeride - dışarıda her türlü antidemokratik ve barış karşıtı politikalara karşı 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde yine alanlarda, omuz omuzayız.

Faşizmin yükselişe geçtiği, siyasi iktidarın politikalarının ayrımcılığı, nefret söylemini ve linç kültürünü her geçen gün daha fazla beslediği bir coğrafyada elbette barışı savunuyoruz, savunacağız. Çünkü barış, eşit ve özgür bir dünya için mücadele alanıdır.

İnsanların etnik kimliğinden, ırkından, cinsiyetinden, cinsel yöneliminden, dilinden, dininden, mezhebinden, inancından, inançsızlığından dolayı ayrımcılığa uğramamasıdır barış.

Doğanın rant uğruna talan edilmediği, tüm türlerin yaşam hakkının korunduğu bir yaşamdır barış.

Kapitalizmiz talan politikalarına, faşizme karşı mücadele alanıdır barış.

Eşit ve özgür bir yaşam isteyenlerin tutsak edilmedikleri bir dünyadır barış.

Savaşa karşı barışı, ırkçılığa karşı eşitliği, ataerkile karşı toplumsal cinsiyet eşitliğini savunuyoruz, savunacağız!

Dünden bugüne talan düzenine biat etmedik, etmeyeceğiz!

Onurlu bir barış için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz!

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri