SAĞLIK EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİ İLE DEĞİL PANDEMİ İLE MÜCADELE EDİN

Ortak Basın Açıklaması

31 Mayıs 2021

SAĞLIK EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİ İLE DEĞİL PANDEMİ İLE MÜCADELE EDİN

Pandeminin hemen başında "yaşamak ve yaşatmak istiyoruz" dedik. Birçok açıklamamız hem toplumun hem biz sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin yaşam ve sağlık hakkına dönük oldu. Yine çalışma alanlarımızda artan risklerimizle birlikte ekonomik ve özlük haklarımız çerçevesinde taleplerimize yönelik açıklamalarımız oldu.

İş yerlerinde örgütlülüğümüzü büyüttük ve salgının yönetilmez halini eleştirilerimizle açıklamalarımızla ortaya koyduk. Tamda bu dönemde iktidar ve çevresinden yoğun baskılar altında kaldık hedef gösterildik.

* En temel görevimiz olan ekonomik ve özlük haklarımıza yönelik talebimiz rüşvetçilik olarak nitelendirildi.

*  Eylemlerimiz provoke edildi,

* Sağlık politikalarına ve pandemi yönetimine yönelik açıklamalarımıza, yandaş basın kalemşörleri iktidar tarafından müdahale edilmezse Hakkımızı helal etmiyoruz açıklaması yaptılar,

* Salgın yönetimine karşı önerilerimiz ve toplumu bilgilendirme görevimiz iktidar ve çevresi tarafından eleştirildi,

* Toplum sağlığına yönelik açıklamalarımız ulusal ve milli çıkarlara zarar veriyor olarak nitelendirildi,

* Sosyal ve yandaş medya üzerinden sağlık emek ve meslek örgütleri hedef gösterildi,

Biliyoruz, iktidar somut olarak da gösterdi ki, pandemi ile mücadeleden iktidar kendini yeniden var etmeye çalışmaktadır. Nitekim “başarı öyküsünü” de kitaplaştırılmıştır.

Ancak aşı temininden, filyasyona, test uygulamalarından doğru tedavi yaklaşımına bir çok alanda hem toplum sağlığına hemde sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin haklarına yönelik taleplerimizi her defasında dile getirdik.

Amacımız toplumun tüm kesimlerinin söz söyleyebildiği, taleplerinin karşılandığı bir pandemi sürecinin izlenmesiydi.

Ancak iktidar bunun yerine sağlık muhalefetini susturarak gizlediği vaka ve ölüm sayıları ile pandemiyi yönetebileceğini düşündü.

Süreç içinde pandemiyi yönetmek yerine algıyı yönetmeyi tercih edenler maalesef yarattıkları algının her sarsılışında biz sağlık emek ve meslek örgütlerine daha da saldırganca tavır aldı.

Son olarak Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasına yönelik gözaltılar bunun sonucunda gerçekleşmiştir.

25 Mayıs 2021 tarihinde aralarında SES Eş Genel Başkanı Selma ATABEY, önceki dönem Eş Genel Başkanı Gönül ERDEN, Eski Genel Başkanları Bedriye YORGUN, eski MYK üyeleri Fikret ÇALAĞAN ve Belkıs YURTSEVER ile Ankara SES Şube önceki dönem Eş Başkanı Runa TEMELLİ ve Ankara Şube Yöneticileri Erdal TURAN, Ramazan TAŞ gözaltına alındılar.

Pandemi sürecinde 50 bine yakın yurttaşın ve en az 434 sağlık emekçisinin yaşamını yitirdiği, 140 binden fazla sağlık emekçisinin ise enfekte olduğu bu dönemde, sağlık emekçilerine yönelik olarak yapılan baskıları ve hukuksuzluğu kabul etmemiz mümkün değildir. 

Sağlık emekçilerinin motivasyona ihtiyaçlarının olduğu, haklarının verildiği bir süreç yaşanması gerekirken, alanda fazla sayıda sağlık emekçisi açığı bulunurken, sağlık emekçilerinin işlerini yapması engellenerek gözaltına alınması, pandemiyle mücadeleye yapılmış bir müdahaledir.

Bir kez daha ifade ediyoruz sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin pandemi yönetimine yönelik eleştirilerini baskılamak yerine dinleyin, teleplerini provoke etmek yerine karşılayın.

Bizler pandemi ile mücadele eden sağlık ve sosyal hizmet emekçileriyiz. Bir “başarı öyküsü” ve emek varsa bu bizim başarı ve emeğimizdir.

İktidara bir kez daha sesleniyoruz:

Pandemiyi bilimsel ilkelere uygun, şeffaf ve toplum katılımıyla yönetin. Halkımıza da ifade ediyoruz ki bundan önce olduğu gibi bundan sonra da halkımızın sağlık hakkına sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Gözaltına alınan sağlık emekçileri derhal serbest bırakılsın;

Ankara Tabip Odası

Ankara Dişhekimleri Odası

Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçikleri Sendikası Ankara Şubesi

Tüm Radyoloji Teknisyen ve Teknikerleri Derneği