HAYATA İZİN VERİN!

Ankara Tabip Odası Basın Açıklaması

28 Nisan 2021

COVID-19 pandemisinin ruhsal ve fiziksel olarak belki de en yıkıcı günlerini yaşıyoruz. Bilimsel ve şeffaf olmayan pandemi yönetimi hem sağlık çalışanlarına hem de topluma ağır bedeller ödetmeye devam ediyor. Her gün binlerce yurttaşımız enfekte olurken yüzlerce yurttaşımızı kaybediyoruz. Bilimsel olmaktan uzak pandemi önlemleri ile pandeminin ağırlığı yetmezmiş gibi toplumun sırtına yeni sorumluluklar bindiriliyor ve zorlu yaptırımlar uygulanıyor.

Tüm üretim alanları, büyük inşaat şantiyeleri açık bırakılırken, işçiler emekçiler toplu taşıma araçları ile hınca hınç kapalı ortamlarda çalışmaya zorlanırken virüsün bulaşma riskinin en düşük olduğu açık hava yasak! Sokağa çıkmak yasak! Pandemi hak ve özgürlükleri kısıtlamak için bir bahaneye dönüştürülmüş durumda. Lebaleb kongreler ile halk sağlığını hiçe sayanlar sokağa çıkmayı yasaklarken yaşamak için çalışmak zorunda olanları sosyal destekten yoksun bırakılarak açlığa mahkum etmektedirler. Sermaye birikimi ve artık değer için işçileri kapalı ortamlarda-üstelik sokağa çıkmak yasakken-  çalıştıranlar, ülkenin büyük bir kesimini oluşturan; işsizler, yoksullar, emekçiler, kendi hesabına günübirlik çalışanlar ve küçük esnafa herhangi bir mali destek vermekten kaçınmaktadır. Semt pazarlarını kapatanlar, emekçiyi çiftçiyi düşünmeyenler toplumu pahalı marketlerden alışveriş yapmaya terk etmektedir. COVID-19 pandemisi bir yoksulluk pandemisine dönüşmüştür! Tüm toplum iktidarın antidemokratik uygulamaları ile dar alanlara sıkıştırılmıştır.

Salgın bilimsel metotlarla kontrol altına alınabilmek olası iken, toplumun büyük çoğunluğunun kendi haline terk edildiği çarkların sermaye için döndüğü bir mengeneye dönmüştür.

29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanacağı ilan edilen “Tam Kapanma” adı altında alınan kararların Covid 19 pandemi mücadelesiyle ilgili olmadığını, gelecek turizm sezonuna hazırlık amacıyla bir hamle olduğunu biliyoruz.  Alınan kararlar şeffaf olmayan bilimsellikten uzak başarısız pandemi yönetiminin devamı niteliğindedir.

EŞİTSİZLİKLERİ AZALTACAK MALİ ÖNLEMLER AÇIKLANMALI

Tüm çalışanları ve esnafı kapsayan mali destek olmadan alınan her kısıtlama kararı toplumdaki eşitsizlikleri artıracaktır. Zorunlu iş kolları dışında olan tüm çalışanlarını kapsayacak şekilde çarklar durmalı, bu alanlarda çalışan tüm çalışanlara ve esnafa mali destek sağlanmalıdır.

 

HAYATA İZİN VERİN!

 Uzun süreli eve kapanma sonucu hareketsizlik ileride ruhsal rahatsızlıklar, obezite, inme, vitamin eksiklikleri gibi rahatsızlıklar şeklinde halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkacaktır. Parklar bahçeler gibi kamusal sosyal alanlarını da kapsayan yasaklar bilimsel olarak kabul edilemez. Bu alanlar fiziksel mesafe kuralları uygulandığı sürece vatandaşlara açılmalı, vatandaşların temiz havada sosyalleşmesi sağlanarak hayata izin verilmelidir.

 RİSK GRUBU HEKİMLER DEĞİL İŞİNDEN OLAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ATAMASI YAPILMALI

 Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 65-72 yaş aralığındaki hekimlere yönelik yeniden atama talep metni yayınlanmıştır. Risk aralığındaki hekimlerin görevlendirilmesi amacıyla böyle bir talepte bulunulması pandemide kaybedilen her üç sağlık çalışanından birinin 65 yaş üzerinde olması gerçeği değerlendirildiğinde kabul edilemez. Derhal güvenlik soruşturmaları bahanesiyle ve KHK ile işinden olan sağlık çalışanlarının ataması gerçekleştirilmelidir. Pandeminin başından beri özveri ile çalışan sağlık emekçilerinin iş yükünün azaltılması içim KHK ile ihraç edilen ve atama bekleyen sağlık emekçilerinin ataması derhal yapılmalıdır. Antidemokratik bir uygulama olan izin, emeklilik ve işten çekilme( istifa) önündeki engeller derhal son verilmelidir

 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ AİLELERİ AŞILANMALI

 Sağlık çalışanları pandemi şartlarında ailelerini de korumaya çalışmaktadır. Sağlık çalışanlarının beraber yaşadığı ailelerine aşı hakkı hızla sağlanmalıdır. 10 yaş altı çocuğu olan sağlık çalışanı ebeveynlerden en az biri idari izinli sayılmalıdır.

 SALGINI EPİDEMİYOLOJİ BİLİMİNE UYGUN OLARAK YÖNETİN!

-Test pozitifliğinden önceki 3 gün olarak belirlenen temaslı izlemi semptom başlangıcı titizlikle belirlenerek semptom başlangıcından önceki 3 gün olarak belirlenmelidir.

-Yaygın test uygulamaları ile kalabalık kapalı alanlarda çalışanlar taranmalı ve salgın hastanelerde değil sahada karşılanmalıdır.

-Temaslı bildirilmeye dahi tahammülü olmayan günü birlik kazanan, geçimini ancak sağlayan insanlarımız maddi olarak desteklenmelidir.

-Filyasyon ekipleri arttırılarak ekip başına düşen hasta sayısı düşürülmeli ve saptanan temaslıların PCR pozitiflik oranı belirlenmeli ve temaslı belirlenmesi ve izolasyonu için başarı standartları belirlenmelidir. 

Ankara Tabip Odası