NUSRET KARASU GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ KAPATILAMAZ

Pandeminin tüm sayısal parametrelerinde bugüne kadar görülen en sert yükseliş yaşanırken, Ankara dahil birçok ilde yoğun bakım yatağı bulunamazken, kronik hastalıkların takibinde yaşanan sıkıntılar nedeni ile önümüzdeki süreçlerde bu grup hastalıklarda bir pandemi beklenirken şehir merkezinde kapatılan hastanelere ek olarak alanında bugüne kadar verdiği hizmetlerle bilinen bir hastane daha kapatılıyor.

1952 yılından itibaren Ankara halkına özellikle tüberküloz ve akciğer hastalıkları alanında hizmet veren 70 yatak kapasiteli, mülkiyeti Ankara Verem Savaş Derneği’nde olsa da kamusal karakteriyle öne çıkan Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi pandemi sürecinde de aralıksız hizmet vermiş olup fiziki yetersizlik gerekçe gösterilerek kapatılmak istenmektedir. Gerekçe konusunda hiçbir düzenlemeye gidilmeden alınan kapatılma kararı geri çekilmelidir. Ankara Verem Savaş Derneği (AVSD) dönemin Ankara Valisi Nevzat Tandoğan öncülüğünde, içlerinde Dr. Cemal Otman, Dr. Ragıp Tüzün, Dr. Mahir Mavioğlu, Dr. Abdülkadir Noyan, Vehbi Koç ve birçok milletvekilinin olduğu 40 kurucu üye ile kurulmuş kamu yararına bir dernektir. Hastane ise, 1950 yılında Vali Avni Doğan tarafından tahsis edilen alan üzerine 1951 yılında inşaatı tamamlanarak 1952 yılında hizmete girmiştir. Gerek arsa tahsisi gerek yapımı gerekse sonrasında kamusal bir anlayışla hizmet veren, özellikle tüberküloz mücadelesinde önemli işlevler görmüş, birikimiyle önümüzdeki dönemde de pandemi nedeniyle ciddi artış beklenen tüberkülozla mücadelede önemi daha da artacak olan hastanenin kapatılma kararı yeniden düşünülmelidir. 1986 yılında adını aldığı Prof. Dr. Nusret Karasu, 1949 yılında Göğüs Hastalıkları (Fitizyoloji ) bölümü kurucusu, AVSD’nin 1947-50 II. Başkanı, 1950-70 ile 1976-84 yılları arasında başkanlığını gibi 1976-84 yılları arasında Ulusal VSD Federasyon başkanlığı, iki dönem (1955-57, 1961-63 ) ATO başkanlığı da yapan Karasu, 1960 yılında da TC Sağlık Bakanlığı yapmıştır.

18 Mart 2021 tarihinde yapılan toplantıda, Stop TB Ortaklığı İcra Direktörü Dr. Lucica Ditiu, "Verem tanı ve tedavisinden kaybolan kişilerin sayısını azaltmak da dahil olmak üzere, tüberküloz ile mücadelede on iki yıllık etkileyici kazanımlar, trajik bir şekilde başka bir bulaşıcı solunum yolu enfeksiyonu tarafından tersine çevrildi" diyerek, kapanma nedeniyle 2020- 2025 arasında ek 6.3 milyon tüberküloz hastası ve 1.4 milyon tüberküloz kaynaklı ölüm olacağını belirtmiştir.

Bugüne kadar sürdürdüğü tüberküloz mücadelesi, içinde deneyimli hekimlerimizin de olduğu hastane kapanınca işsiz kalacak 50 sağlık çalışanı ve de tüberkülozun önümüzdeki dönem seyri de göz önüne alındığında, çok yönlü bir bilim insanının adını taşıyan Dr. Nusret Karasu Hastanesi yaşamalıdır. Sağlık Bakanlığı ile Ankara Verem Savaş Derneği sorunun çözümü, hastanenin ve isminin yaşaması için birlikte adım atmalıdır. Türk Tabipleri Birliği ve Ankara Tabip Odası olarak kentimiz için sağlık alanında verdiği önemli hizmetler ve tarihi değeri tartışılmaz olan bir hastanemizi daha kaybetmemek adına elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız.

Saygılarımızla

ANKARA TABİP ODASI

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ