Sağlık Bakanlığı’nı genç hekimlerin atamalarını derhal yapmaya çağırıyoruz

Değerli Basın Emekçisi,

Ülkemizde ve dünyada belki de yüzyılda bir görülecek boyutta bir halk sağlığı sorununa neden olan, Covid-19 pandemisi ile karşı karşıyayız. Ülkemizde her gün vaka sayısı artmaya devam etmekte ve hastalığa bağlı ölümler görülmekte. Bu büyük sağlık tehdidi karşısında dünyanın dört bir yanında, bir tek kişiye bile fayda sağlamak için canları pahasına çalışan sağlık emekçileri her ülkede takdir görüyor. Ülkemizdeki sağlık çalışanlarının da özverisi dünyanın geri kalanından farklı değil. Bu ülkenin sağlık çalışanları olarak yetersiz koruyucu ekipmanla çalışıyoruz. Bir kısmımız aileleri ile görüşemiyor, bir kısmımız ise evine gittiğinde ailesiyle yakın temas kurmaktan kaçınmak zorunda. Salgının yayılmasını önlemek için yurttaşlara evlerinde kalmaları çağrısı yapan bizler her gün görevimizin başındayız.
İtalya’ya Çin ve Küba’dan hekim desteği sunulduğunu biliyoruz. Avrupa’nın bir çok ülkesinde hükümetler, emekli olmuş sağlık çalışanlarını yeniden görevlerine çağırıyorlar. Belli ki, sağlık hizmet sunumunun sağlıklı ve kesintisiz ilerleyebilmesi için daha fazla sağlık çalışanına ihtiyaç duyuluyor. Peki bu kadar büyük bir halk sağlığı sorunu karşısında sağlık çalışanlarının iş güvenliğini sağlaması, sayısını artırması gereken Sağlık Bakanlığı ne yapıyor? İntörn yani halen eğitimini tamamlamamış tıp fakültesi öğrencilerini sosyal güvencesiz ve ücretsiz olarak çalıştırmak istiyor. Anayasa Mahkemesinin verdiği iptal kararı sonucu hiçbir yasal dayanağı kalmayan güvenlik soruşturmasını gerekçe göstererek; hala yeni mezun genç hekim arkadaşlarımızın mesleğini yapmalarını engelliyor. Bu hafta birden fazla genç hekim arkadaşımız, ne olduğu belli olmayan “gerekli şartlar”ı sağlamadıkları iddiasıyla atamalarının yapılmadığını bildiren tebligatlar aldı. Daha önceden güvenlik soruşturmalarının meşru olmadığını defalarca söyledik. Anayasa Mahkemesinin kararından sonra artık yasal da değil.
Yüzbinlerce insanı enfekte ettiği belirlenen ve binlerce insanın ölümüne yol açan Pandemi karşısında Sağlık Bakanlığı hala sağlık çalışanlarını fişlemek ve yasal olmayan şekilde mesleklerini yapmalarını engellemek mi istiyor? Salgını bu şekilde mi önleyeceksiniz? Önümüzdeki dönemde vaka sayısının artmasına bağlı olarak, daha fazla iş yükü altında çalışmak zorunda kalacak olan hekimlerin yükünü böyle mi hafifleteceksiniz?
Halkın sağlığı için özveriyle çalıştığımız bu dönemde hala bu düşmanca, ayrımcı uygulamaların muhattabı olmaktan ötürü üzgün ve öfkeliyiz. Genç meslektaşlarımız yoğun ve uzun bir eğitim süreci sonunda hak ettikleri şekilde hekimlik yapmak istiyorlar. Sağlık Bakanlığı’nı, genç hekimlerin çalışma hakkını gasp etmek yerine yasalara uyarak atamalarını derhal yapmaya; bu süreçteki tüm kaynaklarını salgın karşısında alınması gereken önlemlere ve sağlık hizmetlerinin güvenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için seferber etmeye çağırıyoruz.

Ankara Tabip Odası

Yönetim Kurulu