İnsanca Bir Yaşam İnsanca Bir Düzen İstiyoruz

Ortak Basın Açıklaması

19 Kasım 2019

İnsanca Bir Yaşam İnsanca Bir Düzen İstiyoruz

AKP iktidarının 17 yıldır uyguladığı politikalar sonucu derin bir ekonomik krizin içinden geçiyoruz. İktidarın uyguladığı ekonomi politikaları sonucunda artan işsizlik, yoksulluk ve ağır borç yükü bugün birçok yurttaşımızın yaşama umudunu ellerinden alıyor ve yurttaşlarımızı geçim sıkıntısı nedeniyle yaşamına son vermeye sürüklüyor.

AKP iktidarı döneminde, 16 yıl içerisinde toplam 47 835 kişi intihar ederek yaşamına son verdi. Günde ortalama 8 kişi intihar etmektedir. Türkiye'de 2000'lerin başlarında her yıl 2000'li rakamlarla ifade edilen intihar sonucu ölüm vakaları, 2012 yılından itibaren 3000'li rakamlara çıkmış durumda. 2014-2017 yılları arasında toplam 9 bin 479 kişi intihar etmiştir. 2018 yılında ise toplam 3 bin 161 kişinin intihar ettiği bilinmektedir.

Bu olaylar gündeme son günlerde toplu intiharlarla damgasını vurdu. İstanbul Fatih İlçesinde Yetişkin soyadlı 4 kardeş, Cüneyt, Oya, Yaşar ve Kamuran kardeşler, Antalya’da 3 kişilik bir aile, Şimşek ailesi, İstanbul Bakırköy İlçesinde 3 kişilik aile, Delen ailesi, toplu intiharlarla aramızdan ayrıldılar.

Bu ölümlerin bir sosyal cinayet olduğunu görüyoruz. İntiharlar üzeri örtülmeye çalışılan ekonomik krizin bir ürünüdür. İntiharları önlemenin yolu siyanürle intihar olaylarını haber yapmayın diye basın kurumlarına emirler göndermek değildir. AKP iktidarı her sorunu hasır altına süpüre süpüre ülkeyi uçurumun eşiğine getirmiştir. TBMM’de intihar olaylarının araştırılması önergesi yine AKP ve MHP oylarıyla reddedilmiştir. Sadece TBMM’de Meclisin yerleşkesinde 2010 yılından bu yana 29 vatandaşımız intihar girişiminde bulundu. Sorunları görmemek veya kamuoyunun görmesini engellemeye çalışmak beyhude bir çabadır. İletişim çağında bu olası değildir.

Yurttaşlarımız geleceğe ait umutlarını yitirmiştir. Toplumda güven duygusu azalmıştır, hem devlete hem diğer bireylere karşı güvensizliğe itilmiştir. Adalete güveni, devlete güveni kalmamıştır.  Bunun nedeni AKP’nin yanlış eğitim, yanlış sağlık, yanlış ekonomi, yanlış istihdam politikalarıdır. Merkezi sınav sistemlerinde başarılı olan bireylerin liyakata dayalı atamaları yapılmayıp, parti devlet anlayışıyla kendilerine biat edenlerin istihdam edilmesi, kerameti kendinden menkul mülakatlarla atamalar yapılması yurttaşların güvenini kaybetmesine neden olmuştur. İflas eden şirketler, protesto olan çek ve senetler, kredi kartı borç batakları, elektrik, doğal gaz ve günlük ihtiyaçlara her gün yapılan zamlar vatandaşı canından bezdirmiştir.

Saraylarında şatafatlı yaşam sürenler israf politikalarıyla halkı yoksullaştırmıştır. Yolsuzluk yoksulluğu getirmiştir. Kamu kaynaklarını insafsızca ve hiyanetle tüketenlerin din, ahlak söylemi üretmesinin bir yararı yoktur. Çünkü yaptıkları işler ve dillerinden dökülen sözler tam bir tezattır. Bir avuç zengin yaratılıp, toplumun gelirlerinin %95 i %1 lik bir kitleye sağlanırken, toplumun geri kalan %99’una yoksulluk ve şükretme dayatılmaktadır.

Yurttaşlarımıza sesleniyoruz, geçim sıkıntınızın nedeni sizler değilsiniz. Sizi işsizliğe, yoksulluğa mahkum eden AKP iktidarının 17 yıldır uyguladığı ekonomi politikaları ve kapitalist düzenin kendisidir.

Haramilerin düzenini yıktığımızda güvenebileceğiniz bir sosyal devletiniz olacak. Adaleti tesis etmek adaletsizleri siyasi tarihimizin çöplüğüne göndermekten geçmektedir. Ümitsizliğe kapılan, ekonomik kriz nedeniyle kendisini çaresiz hisseden yurttaşlarımızı işsizliğe, yoksulluğa ve emek sömürüsüne karşı mücadelenin yükseltilerek, toplumsal dayanışmanın, parasız kamusal hizmetlerin ve eşitliğin hüküm sürdüğü insanca bir düzen için birlikte mücadeleye çağırıyoruz.

Kamuoyuna ve basına saygılarımızla,

DİSK Ankara Temsilciliği

KESK Ankara Şubeler Platformu

TMMOB Ankara İKK

TTB-Ankara Tabip Odası

ASMMMO