İstanbul’da meslektaşımız Sayın Dr. Necati Yenice’ye yapılan silahlı saldırıyı üzüntü ile öğrendik


Ankara Tabip Odası Koronavirus Anasayfa

Hekim Postası

Hekim Postası

Video

Takipçimiz Olun