"Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Yaşamını Halkın Sağlığına Adamış Bilim İnsanıdır Serbest Bırakılsın" 

Ortak Basın Açıklaması

17 Temmuz 2018

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Yaşamını Halkın Sağlığına Adamış

Bilim İnsanıdır

Serbest Bırakılsın 

TTB Toplum ve Hekim Dergisi Editörü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu 19 Şubat 2018 tarihinden bu yana Sincan Cezaevinde tutuklu bulunmaktadır.

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu yaşamını insanlığa adamış bir bilim insanıdır.

Uzun yıllarını verdiği üniversitede birçok antidemokratik uygulamalara, bilimsellikten giderek uzaklaşan üniversite ortamına, gerici eğitim anlayışına, halkın sağlığının önemsenmediği sağlık politikalarına karşı sadece mücadele etmemiş aynı zamanda demokratik özgür, halkçı, laik üniversite anlayışının temsilcilerinden olmuştur.

Prof. Dr.Onur Hamzaoğlu için bir hekim olarak halkın sağlığını tehdit eden herşey mücadele edilmesi gereken bir halk sağlığı sorunudur.

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu “Dilovası Raporu” olarak bilinen çalışmasında bebeklerin sağlığını daha anne karnındayken tehdit eden etmenlerle dünyaya gözlerini açtıklarını göstermiştir ve önemli bir çevre sorununu bilimsel bir çalışmayla görünür hale getirmiştir.

Hepimiz biliyoruz bu çalışmasında ötürü çok zorluklar çekmiş ve baskılara uğramıştır. Ancak halkın hekimi, halkın bilim insanı olmanın gereğini bir an olsun unutmamıştır.

Sağlıkta özelleştirmeyi de halkın sağlığını tehdit eden bir politika olarak görmüş bu nedenle mücadele etmiştir. Üniversitelerin özelleştirme politikalarını desteklediği bu süreçte Onur Hamzaoğlu özelleştirmeleri halkın sağlığına bir saldırı olarak görmüş ve mücadele etmiştir.

Onur Hamzaoğlu bütçe dönemlerinde hiçbir milletvekilinin çalışmadığı kadar bütçelere yoğunlaşmıştır. Bütçenin yoksulların yaşamını nasıl zorlaştırdığını rakam rakam, kelime kelime bilim dünyasıyla ve siyasetle paylaşmıştır. Çünkü hazırlanan bu dayatmacı, yoksullaştırıcı bütçeleri halkın sağlığına yapılan bir saldırı olarak görmüştür.

Onur Hamzaoğlu uzun yıllardır ülkeyi ve bölgeyi tehdit eden, on binlerce insanın yaşamını yitirmesine yol açan, milyonlarca insanı evinden eden savaşa karşı çıkmayı bilim insanının olmazsa olmaz sorumluğu olarak görmüş ve barışı savunmayı bir an olsun bırakmamıştır.

Barış imzacısı olmuş, savaş anında bebeklerin, yaşlıların, gebelerin, engellilerin yaşadığı sağlık sorunlarını çok somut olarak tartışmış ve yazılarına aktarmıştır.

Bu savaş karşıtlığı ve barış tutkusu Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu üniversiteden atılmasına sebep olduğu gibi özgürlüğünün de elinden alınmasına neden olmuştur.

Barış talebi hekimler için vazgeçilmez bir sorumluluk ve tutkudur, bu tutku cezalandırılamaz.

TTB Merkez Konseyi ve Ankara Tabip Odası olarak halkımızı, meslek örgütlerini, sendikaları 19 Temmuz 2018 tarihinde saat 10.00’da 11. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna davayı izlemeye ve barışa, özgürlüğe, Onur Hamzaoğlu’na sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu