Meslektaşlarımıza Teşekkürler

Ankara Tabip Odası Basın Açıklaması

13.04.2018

Hekimlik mesleğinin onuruna yakışır biçimde gerçekleştirdiğimiz bir Seçimli Olağan Genel Kurulumuzu daha geride bırakmış bulunmaktayız. Bu seçimler bize, meslektaşlarımızın odasına, meslek onuruna, Türk Tabipleri Birliği'nin adına sahip çıkma duyarlılığını göstermiştir. Bunun için Ankara Tabip Odası’nın Seçimli Olağan Genel Kuruluna katılarak oy kullanan ve çoğunluklu bir destekle yetkili organlarını ve delegelerini belirleyen tüm meslektaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz.

Ankara Tabip Odası, Ankara'da görev yapan tüm hekimlerin meslek örgütüdür. Tüm meslektaşlarımızı çalışmalara ve taleplerimizi dile getirmek üzere katkı sunmaya davet ediyoruz. Seçim sürecinde de özellikle belirttiğimiz üzere, hekime yönelik şiddetin önlenmesi, yeni mezun meslektaşlarımızın güvenlik soruşturmaları nedeniyle atamalarının yapılmaması, fiili hizmet zammı ve emekli hekimlere yoksulluk sınırının altında kalmayacakları şekilde emeklilik ücreti ödenmesi konularındaki taleplerimiz için ivedilikle ortak bir çabaya ihtiyaç duymaktayız.

Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey üyelerinin savaşı bir halk sağlığı sorunu olarak ele aldıkları basın açıklamalarının ardından açılan soruşturma sonucu sabah saatlerinde evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alınmaları ve bir haftalık gözaltı sonrasında ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları sürecine yakından tanıklık etmiş bulunmaktayız. Bu süreçte Sağlık Bakanlığı’nın Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey üyelerinin görevden alınması için açtığı dava bugün 15:00’da 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek olup sürecin takipçisi olarak tek meslek örgütümüz olan Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyesi on bir meslektaşımızın yanındayız. 6023 sayılı yasa ile kurulmuş olan Türk Tabipleri Birliği’nin yine yasayla belirlenmiş en önemli görevlerinden birinin, halkın sağlığını korumak, geliştirmek ve herkesin kolay ulaşabileceği kaliteli sağlık hizmeti için çalışmak olduğunu ayrıca hatırlatır, katılımınız için teşekkür ederiz.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu