BU DAVADA DAVACI YARGILANACAK!

ANKARA TABİP ODASI

BASIN AÇIKLAMASI

13 Şubat 2014 

BU DAVADA DAVACI YARGILANACAK!

Biliyorsunuz, Türkiye tarihinin en önemli kitlesel olaylarından biri olan Haziran direnişinde ülkemizin dört bir yanında yüz binlerce kişi meydanları doldurmuş, hükümetin giderek yoğunlaşan baskı politikasına başkaldırmıştı.

AKP hükümetinin bu barışçıl gösterilere çok sert karşılık verdiğini de hepimiz gayet iyi hatırlıyoruz.

Maalesef Haziran direnişinin bilançosu ağır oldu. En az 5 yurttaşımız yaşamını yitirdi. Polisin mermi gibi kullandığı gaz fişekleriyle 11 kişi gözünü kaybetti. Çok sayıda kafa travması, hayati organ yaralanmasının yanı sıra kolluk güçlerinin kontrolsüz zehirli gaz kullanımı sonucunda yüzlerce yurttaşta akut solunum yetmezliği gelişti. Polis fişeğinin kafasından yaraladığı Berkin aylardır hastanede kendini bilmeden yatıyor.

TTB’nin kayıtlarına göre olaylar sırasında tüm Türkiye’de 8163 kişi yaralandı; yaklaşık 7700 kişi gazdan etkilendiği bildirildi.

TTB’nin, tabip odalarının, diğer kitle örgütlerinin, insan hakları örgütlerinin, uluslararası kuruluşların  “Kolluk şiddetini durdurun” çağrısına “Polisim adeta destan yazıyor” yanıtı verildi.

Haziran ayı boyunca büyük kentlerin merkezleri yaşanacak yerler olmaktan çıktı. İnsanlar evden işe işten eve gaz maskeleriyle, ceplerinde limonlarla gidip geldiler. Kelimenin tam anlamıyla büyük bir halk sağlığı sorunu yaşandı.

İşte bu olağan dışı ortamda “Halk sağlığına ve hastalara fedakarlık ve feragatle hizmeti ideal bilen” hekimler, tıp öğrencileri, diş hekimleri, eczacılar, tüm sağlık çalışanları sokaklara çıkıp ihtiyacı olanların yardımına koştular. Kimileri sokaklarda, meydanlarda hastalanan, yaralanan, can çekişenlere yardım ettiler. Kimileri de kısaca revir diye isimlendirilen gönüllü ilk yardım merkezleri oluşturdular. Yasayla kendisine “halkın sağlığını korumak” görevi verilmiş bulunan Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak, bütün bu gönüllü çabayı koordine ederek hasta ve yaralılara daha hızlı ve etkili müdahalenin yapılması için gayret sarf ettik.

Yine hatırlanacağı üzere o ortamda Sağlık Bakanlığı, odamıza bir yazı yazarak bu revirlerde kimlerin çalıştığını ve kimlerin tedavi edildiğini sordu. İyi niyetle bağdaşmadığı açık olan bu talebe karşılık bize emanet edilen mahrem bilgiyi kendileriyle paylaşmayacağımızı bir basın açıklamasıyla deklare ettik. Aynı Sağlık Bakanlığı bir yandan hastanelere de, yaralı eylemcilerin listelenebilmesi için özel formlar göndermişti.

Şimdi Bakanlığın, ATO yönetim kurulu ve onur kurulunun görevden alınmaları istemiyle bir dava açtığını öğrenmiş bulunuyoruz.

Davanın gerekçesi, “ATO’nun yasayla kendisine verilen görevlerin dışına çıkması, Bakanlık’tan izin almadan revirler kurması” olarak not edilmiş.

Hükümet 2 Ocak 2014 tarihinde TBMM’den geçirdiği bir torba yasayla hekimliği artık hapislik bir suç -rüşvet, şantaj, zor kullanarak hapishaneden kaçmaya denk bir suç- haline getirdi.

Sebebi hepiniz biliyorsunuz! Sebep Gezi! Sebep Haziran direnişi!

Biz, siz, hepimiz Sağlık Bakanlığı’nın açtığı bu davanın siyasi bir dava olduğunu biliyoruz.

Çünkü AKP hükümetinin kendisine muhalif gördüğü hiçbir şeye tahammülü yok.

Çünkü hükümet demokratik tepkilere katlanamıyor.

Toplumsal muhalefet büyüdükçe hükümetin baskısı da artıyor.

Meşru yolların yetersiz kaldığı durumlarda gayrimeşru yollara başvuruluyor.

Aslında açılan bu dava ile ve hekimliği ruhsata bağlayan yasa ile hükümet kendisini bir kez daha ele veriyor. Bir yandan muhalif göstericilerin üzerine kontrolsüz şiddetle giderken yaralananlara acil sağlık hizmeti verilmesini istemeyen iktidar açıkça, “Benim gibi düşünmeyene bu ülkede hayat hakkı tanımam” demiş oluyor. Böyle rejimlere demokratik rejim denmiyor.

Ne var ki korkunun ecele faydası yok; baskı arttıkça muhalefet de yaygınlaşıp güçleniyor.

Arkadaşlar, yaşanan süreç ve dava nedeniyle biz onlar adına, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu adına utanıyoruz.

Mehmet Bey’e soruyoruz:

“Hekimlik mesleği üyeleri arasına katıldığım şu anda” diye başlayan bir cümle hatırlıyor musunuz?

“hasta ve toplumun sağlığını baş görev sayacağıma” sözü size bir şey ifade ediyor mu?

“din, milliyet, ırk, siyasal eğilim, toplumsal sınıf ayrımlarının görevimle hastam arasına girmeyeceğine” sözü hangi metinden alınmış olabilir?

Mehmet Bey;

Yaralılar, hastalar fişlenme korkusuyla kamu hastanelerine gidemediler. Bundan rahatsızlık duymuyor musunuz?

Haziran direnişi boyunca insanların gözleri çıkarken, sakat kalırlarken, bebekler yaşlılar gazdan boğulurken çıtınız çıkmadı. Bu ortamda ülkenin Sağlık Bakanı olarak söyleyecek tek sözünüz “Benden izin almadan nasıl acil hasta baktın” mıdır?

Mehmet Bey, bu ülkenin sokaklarında gençler öldü! Öldüler! İnsanlar öldüler! Bu şartlarda yaralılara yardım etmeye çalışanlara “Benden izin almadan nasıl acil hasta bakarsın?” davası açmaktan küçücük bir mahcubiyet duymuyor musunuz?

Vallahi biz utanıyoruz! Hekimlik bir yana, yurttaş olarak, insan olarak utanıyoruz.

Bu davada hekimlik yargılanacak.

Bu davada insanlık yargılanacak.

Bu davada vicdan yargılanacak.

Bu davada ahlak yargılanacak.

Bu davayı bütün dünya duyacak! Bu, uygar dünya için yeni bir ibret davası olacak!

Bu davada biz değil, davayı açan yargılanacak.

Ankara Tabip Odası

Yönetim Kurulu