İş Bırakacaklarını Açıklayan Meslektaşlarımızın Haklı Mücadelesini Destekliyoruz

ANKARA TABİP ODASI

BASIN AÇIKLAMASI

3 Aralık 2013 

İş Bırakacaklarını Açıklayan Meslektaşlarımızın Haklı Mücadelesini Destekliyoruz

Meclis gündeminde yer alan Torba Yasa ile Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarının acil servislerde alt sınırı şimdilik ayda 16 saat olarak belirlenen sürelerle nöbet tutacakları anlaşılmış bulunuyor. Aynı yasadan, işçi sağlığı ve güvenliğinin ayrı bir disiplin olarak değerlendirilmesinden vazgeçildiğini, çok tehlikeli işyerleri dışında sertifikasyon koşulu aranmaksızın ayda 30 saati geçmemek koşuluyla işyeri hekimliği yapılabileceğini de öğrenmiş bulunuyoruz. Bakanlığımız aile hekimlerinin birinci basamaktaki rolünü yeterli görmemiş olacak ki, sözleşmelerine aykırı biçimde hem ikinci basamakta ve hem de çok tehlikeli olmayan işyerlerinde çalıştırılabileceklerine karar vermiş.

Aile hekimleri birinci basamakta zaten ağır bir performans baskısı altında çalışıyor; aile hekimliğine geçişle birlikte her gün bir yenisi eklenen görevlerini de bu baskı altında layıkıyla yerine getirmeye çabalıyorlar. Bununla birlikte gelirleri de katsayı değişiklikleriyle birlikte günden güne azalıyor. Yasadaki ilgili maddeler yoluyla aile hekimleri yalnızca bir oldubitti ile baş başa bırakılmıyor, aynı zamanda ahlaksız bir teklif de almış bulunuyorlar. Çünkü söz konusu teklifte azalan gelirin telafisi adına işyeri hekimliği havucunun yanında nöbet ücretlerinin yüzde elli oranında zamlanmış olduğu bilgisine de yer veriliyor.

Oysa zorla tutturulacak olan bu nöbetlerle birlikte, aile hekimliğinden bugüne kadar bizatihi hükümetin murat ve iddia ettiği ne varsa zaten boşa düşmektedir.

Biz nasıl bir birinci basamak sağlık hizmeti vermek istediğimizi biliyoruz. Umarız Sağlık Bakanlığı da nasıl bir birinci basamak sağlık hizmeti sunmak istediği konusunda netleşir. Bu nöbetlerin zorla tutulması durumunda nöbet ertesinde vereceğimiz sağlık hizmetinden öncelikle biz endişe ederiz. Çünkü halkın sağlığını düşünmeye zorunluyuz. Bu yükümlülüğü yasa koyucuya hatırlatmak da görevimizdir.

Bu görevi yerine getirmek üzere 4 Aralık Çarşamba günü İSTAHED öncülüğünde iş bırakacaklarını açıklayan İstanbullu, Antalyalı, İzmirli, Diyarbakırlı meslektaşlarımızın haklı mücadelesini biz de destekliyoruz.

Birlikte mücadele etmenin bedeli varsın 5 ceza puanı olsun!

İnsanca çalışma koşulları ve halkın nitelikli sağlık hizmeti hakkı için biz de bu bedeli ödemeye hazırız…

Ankara Tabip Odası

Yönetim Kurulu