Böyle Üniversite Yönetilmez

ANKARA TABİP ODASI

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

25 Temmuz 2013 

Böyle Üniversite Yönetilmez

Bu sabah Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri laboratuvarları Rektörlük görevlileri tarafından Dekanlık ve Anabilim Dalı başkanlarının, öğretim üyelerinin, laboratuvar sorumlularının onayı dışında zorla Gölbaşı Yerleşkesi’ne taşınmak istendi.

Bu olay Gazi Üniversitesi’nde son dönemde yaşanan pek çok hukuk dışı uygulamanın bir devamı niteliğindedir.

Hatırlanacağı üzere 5. sıradan atama Gazi Üniversitesi Rektörü, atandığı günden bu yana keyfi uygulamalara imza atmıştır. Tıp Fakültesine anabilim dallarının ve Dekanlığın talebi, bilgisi, onayı olmaksızın, hatta ihtiyaç olmadığına dair karşı görüş yazılarına rağmen üstelik neredeyse ismen de tarif etmek suretiyle –mesela dumansız sigaranın oral mukozadaki etkisi konusunda çalışmış olmak gibi- acayip ve keyfi kriterler koyarak, bu üniversitede yıllardır hizmet veren ve yükselmeyi bekleyen öğretim üyelerinin yerine dışarıdan, tepeden, bilim dışı keyfi kriterlerle atamalar yapılmıştır.

Şimdi ise yine öğretim üyelerinin ve anabilim dalı başkanlarının, Dekanlığın görüşü dahi alınmadan alkol ve madde bağımlılığı tedavi ünitesi kapatılmakta, temel bilimlere ait laboratuvarlar Gölbaşı Yerleşkesine taşınmak istenmektedir.

Bağımlılık ünitesi kapatıldığında orada tedavi görmekte olan hastaların tedavileri aksayacak, kimisinin hayatı tehlikeye düşecektir. Bu hastaların sorumluluğu Sayın Rektör’dedir.

Laboratuvarlar taşınırken gerekli altyapı çalışmalarının gerçekleştirildiğine, taşınma usul ve gereksinimlerine riayet edildiğine dair hiçbir veri yoktur. Buralarda yürütülmekte olan pek çok deneysel araştırmanın sekteye uğrayacağı, maliyeti yüksek cihazların zarar göreceği, eğitimin aksayacağı açıkça ortadayken, öğretim üyelerinin itirazı dikkate alınmadan böylesine keyfi bir uygulamanın hayata geçirilmesi akademinin temel felsefesine ve akla, mantığa aykırı olduğu kadar saygın bir tutum da değildir.

Bu biçimde üniversite yönetilmez.

Tek adam mantığıyla orayı yıkarım, burayı kapatırım, şunu taşırım diyerek plansız programsız akla, bilime aykırı tarzda, değil üniversite apartman dahi yönetilmez.

Sayın Rektör’e sesleniyoruz; Evet sizi öğretim üyeleri seçmediler. Ama bu öğretim üyeleri yetiştirdiler. Bu hocalardan dersler aldınız. Bu fakülteden diploma aldınız. Şimdi atanarak göreve geldiniz. Çok önemli bir makamdasınız. Bu göreve sizi bu ülkenin Cumhurbaşkanı atamıştır. Türkiye’nin saygın, önde gelen bir bilim kurumunun başındasınız. Bunun önemini ve kıymetini biliniz. Öğretim üyelerine, fakülte idaresine, asistanlara, öğrencilere, bütün personele hürmet ediniz. Sizin dışınızdakilerin de aklı, mantığı, bilgisi, deneyimi olduğuna güveniniz ve sizden farklı olarak bu üniversiteye çok uzun yıllar emek vermiş, hayatlarını bu binalara adeta gömmüş insanlara hakları olan saygıyı gösteriniz. Onlara keyfi uygulamalarınızı dayatmayınız.

Aksi takdirde bu ülkenin akademisyenleri, hekimleri sizin bu keyfi uygulamalarınıza karşı Gazi Üniversitesi’ndeki meslektaşlarının, asistanların, öğrencilerin, tüm çalışanların yanında olacak, hukuksuz uygulamalarınıza karşı direnecektir. Bu bizim hakkımız olduğu kadar sorumluluğumuzdur.

#direngazi   #direnbilim   #direnakademi

Ankara Tabip Odası

Türk Tabipleri Birliği