Dr. Ersin Arslan’ın Katlinden Bu Yana 11 Ay Geçti

ANKARA TABİP ODASI

BASIN AÇIKLAMASI

20 Mart 2013 

Dr. Ersin Arslan’ın Katlinden Bu Yana 11 Ay Geçti

Hekime, sağlık çalışanına yönelik şiddet artarak sürüyor.

Artık hakaretleri, kaba sözleri sayamıyoruz. Yılın ilk 2.5 ayında 27 fiziksel saldırı meydana geldi. Bunların en az altısı öldürücü olabilecek nitelikte saldırılardı.

 

 

 

Kaba Dayak

Sert Cisim

Kesici Alet (Bıçak, satır vb.)

Ateşli Silah

Linç

Arabayla ezme girişimi

TOPLAM

Ocak

8

 

1

 

1

 

10

Şubat

10

 

1

 

 

1

12

Mart

4

1

 

1

 

 

5

TOPLAM

22

1

2

1

1

1

28


Ankara Tabip Odası’nın 1120 hekimin katılımıyla gerçekleştirdiği hekim memnuniyet/görüş araştırmasından elde edilen verilere göre;

Ankaralı hekimlerin %97.5’i hekime yönelik şiddet vakalarının gün geçtikçe arttığını düşünüyor.

Hekimlerin %95’i hekime yönelik şiddetin önlenmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemleri yeterli bulmuyor.

Geçtiğimiz ay içerisinde Dr. Sami Ulus Hastanesi’nde yaşanan bıçaklı saldırının failleri sorgularının ardından serbest bırakıldı ve bu hastaneye girip çıkmaya devam ediyorlar. Sami Ulus’taki hekimler tedirgin. Saldırıdan bu tarafa geçen zaman içerisinde hastane yönetimi benzer olayların ortaya çıkmaması için hiçbir önlem almamış görünüyor. Hastane yönetimini bir kez daha, çalışanlara güven verecek ve can güvenliklerini sağlayacak tedbirleri hızla almaya çağırıyoruz.

Ankara Tabip Odası olarak can güvenliğini ilgilendiren bu önemli konuyu görüşmek üzere Ankara Valiliği’nden randevu istedik. Talebimize bir aydır yanıt bekliyoruz.

Bütün sorumluların, Sami Ulus’ta yaşanan olayın ciddiyetinin farkında olduklarını umut ediyoruz.

Sevgili halkımıza hatırlatmayı görev biliyoruz:

-          Çarpık bir sağlık sistemi kurarak, her hekimi poliklinikte 100-200 bakmaya zorlayanlar,

-          Hekimlerin her hastaya 3-5 dakika ayırabilmesine neden olanlar,

-          Hastalara gerçekleşmesi mümkün olamayacak randevular vererek hekimleri ve hastaları çaresiz bırakanlar hekimler değildir.

Gerçekten haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız, kendileri de sistemin mağduru olan hekimler ve sağlık çalışanlarından değil, sistemin yöneticilerinden hesap sormalısınız.

Sayın hastane yöneticilerine de sesleniyoruz:

Hastaların çarpık sağlık sistemi yüzünden ortaya çıkan sorunlarını, sanki kabahatlisi hekimlermiş gibi hekimleri sorgulayarak, mağdur ederek çözmeye kalkışmayınız. Sistemin nasıl bozuk ve işlemez bir sistem olduğunu şikayetçi yurttaşa samimi bir şekilde anlatınız.

Saygılarımızla

Ankara Tabip Odası