Sağlıkta Şiddet Sürüyor… Görev Artık Bakan Müezzinoğlu’nda!

ANKARA TABİP ODASI

BASIN AÇIKLAMASI

22 Şubat 2013 

Sağlıkta Şiddet Sürüyor… Görev Artık Bakan Müezzinoğlu’nda!

Dr. Ersin Arslan’ın görevi başında öldürülmesinden bu yana tam ON AY geçti. Maalesef sağlık alanında şiddetin tırmanışını sürdürmektedir. Son olarak önceki hafta Ankara Sami Ulus Eğitim Araştırma Hastanesi’nde bir meslektaşımız hasta yakınlarının bıçaklı saldırısına uğramıştır. Yaptığımız görüşmede, hastane yetkilileri bölgenin özelliği nedeniyle zaman zaman böyle olaylar olabildiğini ifade etmişlerdir. Oysa sağlık yöneticilerinin, bölgenin ve hastanenin özelliklerine uygun tedbirleri almak sorumluluğu ve görevi vardır. Ankara Tabip Odası hafta başında Sami Ulus’taki meslektaşlarla sorunu konuşmak üzere bir araya gelecektir.

Ersin’in katlinin ardından, TTB heyetinin şiddetin önlenmesine yönelik yedi acil talebine Sağlık Bakanı olumlu yanıt vermişti. Ne yazık ki Sayın Akdağ sonraki dokuz ayda sözlerinin çoğunu yerine getiremedi ve artık bu görev Sayın Müezzinoğlu’nda. O taleplerden birisi de risk analizi idi. Sayın Bakan’dan, hızla, her sağlık kuruluşu için sağlık çalışanlarının karşı karşıya bulundukları risklerin saptanmasını ve o risklere uygun tedbirler alınmasını sağlamasını bekliyoruz.

Sami Ulus olayı bizler için çok kritik bir ikazdır. Meslektaşımızın bugün bizlerle birlikte olması bir şanstır. Başka türlü bir sonuca hekimler ve sağlık çalışanları bir kez daha tahammül edemez.

Sağlık Bakanlığı’nın kendi şiddet bildirim hattına yapılan bildirimlere göre; Mayıs Aralık 2012 döneminde tüm yurtta sağlık çalışanlarına karşı 1411 fiziksel, 3014 sözel şiddet (toplam 4025) gerçekleşmiştir. Aynı dönemde sadece Ankara’da 89 fiziksel, 261 sözel şiddet (toplam 350) olayı olmuştur.

Saldırıların 4’ünde tabanca, 12’sinde bıçak, 7’sinde sopa kullanılmıştır, 2 linç girişimi vardır.

Bu bilanço sağlığın yöneticileri adına utanç vericidir.

Yeni Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu da, eminiz ki bu tabloyu görmektedir. Kendisinden gerekli tedbirleri hızla almasını bekliyor, sağlık alanında şiddeti önlemek üzere işbirliğine, katkıya hazır olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyoruz.

Basın ve kamuoyuna duyururuz.

Saygılarımızla