ERSİN ARSLAN DOKUZ AY ÖNCE BUGÜN ÖLDÜRÜLDÜ! HEKİMLERİN RUH SAĞLIĞI GİDEREK BOZULUYOR 

ANKARA TABİP ODASI

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

17 Ocak 2013 

ERSİN ARSLAN DOKUZ AY ÖNCE BUGÜN ÖLDÜRÜLDÜ!

HEKİMLERİN RUH SAĞLIĞI GİDEREK BOZULUYOR 

Dr. Ersin Arslan öldürüleli bugün tam dokuz ay oluyor.

TTB ve tabip odaları yıllarca, sağlık alanında şiddetin artmakta olduğunu, tedbir alınması gerektiğini haykırdılar. Ne var ki; Sağlık Bakanı başta olmak üzere yetkililer bu uyarıyı görmezden geldiler. Önemli olan tek şey Sağlıkta Dönüşüm Programının aksamadan yürütülmesiydi. Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının saldırıya uğraması, bu tedavinin hafif yan etkileri olarak tarif edildi.

Bakanlık, Ersin öldükten sonra bir süre bir şeyler yapıyormuş göründüyse de gerçek ve etkin bir çabayı maalesef halen göremiyoruz.

17 Kasım-17 Aralık zaman aralığında 1'i bıçaklı, 1'i sopalı ve 1'i linç girişimi olmak üzere 8 ağır şiddet vakası yaşanmıştı.

17 Aralık 2012-14 Ocak 2013 tarihleri arasında da ulusal basına yansıyan 1 silahlı, 1 bıçaklı, 1 linç girişimi şeklinde olmak üzere 7 ağır şiddet vakası yaşanmıştır.

Ankara Tabip Odası, Sağlık Bakanlığı’na “Alo 113 Beyaz Kod” başvurularını sordu. Aldığımız yanıtlara göre;

Mayıs-Aralık 2012 aralığında 113’e sağlık çalışanları tarafından 1411’i fiziksel şiddet olmak üzere, toplam 4425 şiddet başvurusu yapılmıştır. Bu saldırıların 2466’sı hekimlere yöneliktir.

Aynı dönemde sadece Ankara’dan, 89’u fiziksel şiddet olmak üzere, toplam 350 şiddet bildirimi vardır.

Meclis Sağlık Çalışanlarına Şiddeti Araştırma Komisyonu, Ocak ayının başında Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a bir mektup göndermiştir.

Başkan Necdet Ünüvar ve üyelerinin imzası bulunan mektupta; 19 Haziran 2012’de çalışmalarına başlayan komisyonun rapor yazım aşamasında bulunduğu ifade edilerek, sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerden dolayı KAMU-ÖZEL AYRIMI OLMAKSIZIN personele karşı işlenen suçlara ilişkin cezaların arttırılması ve daha caydırıcı hale getirilmesi hazırlanacak kanun teklifinin komisyonu teşkil eden 17 üye tarafından imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmasının düşünüldüğü kaydedilmiştir.


Ankara Tabip Odası ve Türkiye Psikiyatri Derneği önemli bir çalışma gerçekleştiriyor.

Hekimlere, sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar, idari baskı, SABİM şiddeti, ağır hasta yükü bütün meslektaşlarımızı olumsuz etkilemektedir. Dr. Melike Erdem’in böyle bir baskı altında yaşamını yitirmesi yaşananların son perdesidir.

Çalışma koşulları ve imkanlardaki belirgin kötüye gidiş, meslek grubumuza yönelik sistemli yıpratma uğraşları, ülkemizde sürekli bir hal almış olan fiziksel ve duygusal şiddetin şahidi ve hedef gösterilmemizle ilişkili olarak da bire bir mağduru olmamız, hepimizi yıldırmış ve yıpratmıştır. 

Mesleğimize olan tutkumuz ve sorumluluğumuzun önemi bizi ayakta tutmaktadır; bütün olumsuzluklara karşı TTB, tabip odaları ve meslek dernekleri olarak elimizden gelenin en iyisini yapma kararlılığımız, meslektaşlarımızın artan heyecanı ve katılımı ile sürmektedir. 

Hekimler kendi zorlukları ve hastalıklarını tanımada, ele almada, bazen hastalarına verdikleri hizmet kadar başarılı olmayabiliyorlar. Günlük koşuşturmaca içerisinde kendimize, birbirimize bakamıyoruz.

Oysa ancak bedenen ve ruhen sağlıklı bir hekim hastalarına faydalı olabilir. Bizler, hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının kendi ruhsal durumlarını değerlendirebilmeleri için üç ölçeği, Genel Sağlık Anketi, Beck Depresyon Envanterini, Maslach Tükenmişlik Ölçeğini bugün meslektaşlarımıza ulaştırıyoruz. Bu ölçekler depresyon taraması için geliştirilmiş kolay ve güvenilir ölçeklerdir.

Meslektaşlarımız arzu ederlerse bu ölçekleri kendi değerlendirmeleri için kullanabilirler. Ölçeklerin kesme puanlarından daha fazla puan alan veya verdiği cevaplara baktığında kendisini iyi bulmayan arkadaşlarımıza bir meslektaşımızdan destek alma seçeneğini hatırlatıyoruz.

Ankara Tabip Odası

Türkiye Psikiyatri Derneği