Hekime şiddet tahsil dinlemiyor!

ANKARA TABİP ODASI

BASIN AÇIKLAMASI

16 Kasım 2012 

Hekime şiddet tahsil dinlemiyor!

Dr. Ersin Arslan cinayetinin üzerinden YEDİ AY geçti

Dr. Ersin Arslan’ın katlinin ardından Ankara Tabip Odası şiddete karşı yoğun bir çalışmanın içerisine girmiştir. Ankara’daki yirmi kadar hastanede toplantılar düzenlenmiş, meslektaşlarımızla birlikte sağlıkta şiddetin nedenleri ve çözüm yolları değerlendirilmiştir.

Bu çalışmalar sırasında Ankaralı hekimlere bir de anket verilmiştir. Anketin sonuçları bize şiddetin boyutları, nedenleri ve önleme yollarına ilişkin çok değerli bilgiler vermektedir.

 

Ankara Tabip Odası Hekime Yönelik Şiddetin Boyutları ve Nedenleri Anketi’ne göre

 

ŞİDDETİN BOYUTLARI NEDİR?

Saldırıya uğramamış hekim yok!

Kamuda, özelde, ASM’de, tıp fakültesinde, pratisyeniyle, asistanıyla, uzmanıyla Ankaralı 800 kadar hekimin;

-       %91’i çalışma yaşamı boyunca en az bir kez SÖZLÜ ŞİDDETE,

-       %26’sı çalışma yaşamı boyunca en az bir kez FİZİKSEL ŞİDDETE maruz kalmıştır. 

KİM SALDIRIYOR?

Hekime şiddet eğitim dinlemiyor!

-       Saldırganların %18’i üniversite mezunudur.

-       Saldırganların %33’ü 20-29 yaş aralığındadır. 

ŞİDDET ARTIYOR MU?

Şiddet her yerde artıyor.

-       Hekimlerin %98’i, toplumda her alanda şiddetin giderek arttığını düşünmektedirler.

-       Hekimlerin %99’u, hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin giderek arttığını düşünmektedirler.

SAĞLIKTA ŞİDDET NEDEN ARTIYOR? 

-       Hekimlerin %98’i, siyasilerin, hekimlerin halkın gözündeki saygınlığını azaltan beyanlarının hekime yönelik şiddeti arttırdığını düşünmektedirler.

-       Hekimlerin %97’si, siyasilerin, sağlık sistemindeki sorunların sebebi olarak kamuoyuna hekim ve sağlık çalışanlarını işaret ettiğini düşünmektedirler.

-       Hekimlerin %84’üne göre, performansa dayalı ödeme sistemi hekime yönelik şiddeti arttırmaktadır.

-       Hekimlerin %96’sına göre, aşırı hasta yükü hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti arttırmaktadır.

-       Hekimlerin %92’si, hastaların yüksek beklentisinin sağlık alanında şiddeti arttırdığını düşünmektedir.

-       Hekimlerin %94’ü, SABİM’in sağlıktaki sorunların kaynağı olarak hekim ve sağlık çalışanlarını işaret ederek, sağlık alanında şiddeti arttırdığını düşünmektedir.

-       Hekimlerin %79’u, katkı, katılım, reçete, randevu, yeşil alan gibi uygulamaların sağlık alanında şiddeti arttırdığını düşünmektedirler.

 

BU SORUNU BAKANLIK TEK BAŞINA ÇÖZEBİLİR Mİ? NASIL YAPMALI?

-       Hekimlerin %63’ü, Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü politikalar ile sağlık alanında şiddet sorununun çözülebileceğini düşünmemektedir.

-       Hekimlerin sadece %26’sı, Meclis Araştırma Komisyonu ve Bakanlığın çıkardığı “Sağlıkta Şiddet Yönetmeliğinin” şiddet olgularının azaltılmasında etkili olacağını düşünmektedir.

-       Hekimlerin %96’sı, sağlıkta şiddetin azaltılması için TTB’nin önerilerinin Sağlık Bakanlığı tarafından dikkate alınması gerektiğini düşünmektedir.

Hekimlerin %99’u, sağlıkta şiddetin azaltılması için TTB, hasta dernekleri, sendikalar ve Sağlık Bakanlığı’nın ortak hareket etmesi gerektiğini düşünmektedir. 

Bu verilerin tümü aslında TTB’nin ve tabip odalarının yıllardır söyledikleriyle tamamen örtüşmektedir. Aklın yolu birdir.

Sağlık Bakanlığı’nı, Hükümeti, TBMM’yi, TBMM Sağlıkta Şiddeti Araştırma Komisyonu’nu bu verileri görmeye ve

TTB’nin -artık herkesin ezbere bildiği- YEDİ ACİL talebine uygun politikalar geliştirmeye,

TCK’ya “Dr. Ersin Arslan Sağlıkta Şiddeti Önleme Maddesi”ni eklemek üzere çalışmaya çağırıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Ankara Tabip Odası