Burası Türkiye Cumhuriyeti 

ANKARA TABİP ODASI

BASIN AÇIKLAMASI

30 Ekim 2012 

Burası Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasında "Cumhuriyet" olduğu yazılı olan ülkemizde, Cumhuriyet'in ilan edildiği günü kutlamak isteyen yurttaşlara iktidar geçit vermiyor. Bugün ya da geçmişte, dünyada bunun bir örneği daha var mıdır acaba? Ülkenin kuruluş gününü kutlayan, arasında birçok hekim ve tıp öğrencisinin de yer aldığı  halkın üzerine çocuk-yaşlı demeden gaz sıkılıyor, tazyikli su sıkılıyor, barikatlar kuruluyor; bunlar yetmiyor helikopterlerden alanlara biber gazı atılıyor. Bugüne dek “bayramları stadyumlara hapsettiler” diyen AKP, şimdi halka kendi bayramını nasıl kutlayacağını öğretiyor; kendi tek tipçi zihniyetini dayatmaya kalkışıyor.

Bugün Türkiye'de egemen olan kuvvet, her gün otoriter yönetimin yeni bir örneğini sergiliyor. İktidarın en masum eleştiriye dahi tahammülü yok artık. En masum ve barışçı gösteriler yasaklanıyor. Barış istiyoruz diyenler coplanıyor, yerlerde sürükleniyor, hapse atılıyor.

Kendisi ile aynı düşünmeyen, davranmayan  hiçbir kesime ve kişiye yaşam hakkı tanımamaya azmetmiş olanlar, bugün hapishanelerde milletvekillerinin, öğretim üyelerinin, öğrencilerin, belediye başkanlarının, gazetecilerin özgürlüklerini ellerinden alıyorlar. Bu ülkenin hapishanelerinde çocuklara tecavüz ediliyor. Bu ülkenin hapishanelerinde açlık grevlerinden insanlar ölüme yaklaşırken kimsenin kılı kıpırdamıyor. Bugün bu ülkenin hapishaneleri ile sokakları arasında neredeyse fark kalmamıştır. İçerideki ile dışarıdaki arasındaki mesafe çok kısalmıştır.

Bugün Türkiye'de saflar ve hatlar, gözleri gören herkes için çok net. Bizler, her yurttaşın temel hak ve özgürlüklerini koruyan ve geliştiren, emekten yana bir ülkeyi isteyenler, özleyenler, hep birlikte kararlılıkla bu amaç için mücadele veriyoruz, vereceğiz.

Ankara Tabip Odası