BIRAKIN OKUSUNLAR!

ANKARA TABİP ODASI

BASIN AÇIKLAMASI

25 Ağustos 2012 

BIRAKIN OKUSUNLAR!

Ülkemiz, kişi hak ve hürriyetleri ve demokrasi bakımından oldukça karanlık bir dönemden geçiyor. Bu ülkede yaşayan insanların hayatlarının milimetrekaresine kadar müdahale edilen bir Türkiye’yi yaşıyoruz. İçeride ve dışarıda şiddeti tırmandıran, yurtta ve cihanda savaş şiarıyla yürüyen işbirlikçi, taşeron egemen güç bu ülkeyi nefes alınamayacak bir hale sokmak için elinden geleni yapıyor.

6 Haziran günü gözaltına alınan 47 öğrencinin 13'ü tutuklanmıştı. Tutuklular şu anda Sincan F Tipi Cezaevindeler. Tutuklanan öğrencilerden 11'i tıp fakültesi öğrencisidir. Öğrencilerin okul ve sınav durumları gözetilmemiştir. Ortak özellikleri, hepsinin Kürt olmalarıdır.

Bu öğrenciler TTB Tıp Öğrencileri Kolu üyesi, bu öğrenciler KESK’e bağlı sendikalardan SES’in Öğrenci Komisyonu üyesi. Peki neymiş bu “komiteci” öğrencilerin eylemleri?  “Parasız eğitim, parasız sağlık” pankartı taşımak, Kürtçe marş söylemek, sağlık alanındaki meslek örgütlerinin düzenlediği “Sağlık Hakkı” mitingine katılmak gibi faaliyetler.

Geleceğin hekimleri, 11 tıp fakültesi öğrencimiz, özgürlükleri ve eğitim hakları ellerinden alınarak parmaklıkların arkasında tutuluyor. Neden? Sağlık hakkından yana oldukları için, iyi hekimlik değerlerinden yana oldukları için, barış içinde, adil bir ülkede yaşamak istedikleri için.

Geleceğin hekimleri olacak bu gençlere yönelik bu operasyonu aklımız almıyor ve bu öğrenciler serbest bırakılana dek, onlar fakültelerine dönene dek susmayacağız!

Yeni eğitim döneminin açılışına yaklaşıyoruz. Bugün tutuklu öğrencilerin yanında olduğumuzu bir kez daha göstermek, onlara kuvvet evermek, ses vermek için buradayız. Bir kez daha sesleniyoruz: Bırakın bu öğrencileri. Tutukluluklarını kaldırın.

Bırakın 2 ay 20 gündür demir parmaklıklar ardında tuttuğunuz bu çocukları. Bırakın okusunlar!

Ankara Tabip Odası