Doksan Gün Geçti! Şiddetle Mücadelede Durum

ANKARA TABİP ODASI

BASIN AÇIKLAMASI

17 Temmuz 2012 

Doksan Gün Geçti!

Şiddetle Mücadelede Durum 

Dr. Ersin Arslan’ın katli üzerinden tam 90 gün, Türk Tabipleri Birliği heyetinin şiddetin önlenmesine yönelik olarak Sağlık Bakanı’na taleplerimizi iletmesinin üzerinden ise 88 gün geçti.

Sayın Bakan’dan acil taleplerimizle ilgili son durum şöyledir.

Dr. Ersin Arslan’ın katledilmesinden bu yana şiddete yönelik olarak alınmış olan tedbirler tehlikenin boyutlarının yetkililerce henüz tam olarak anlaşılamadığını göstermektedir. Çalışmaların polisiye önlemlerden ibaret kalacağı anlaşılmaktadır. SABİM şiddeti, performans baskısı, ağır çalışma şartları, büyük hasta yükü, 36 saatlik çalışma süreleri, 7/24 çalışma dayatmaları sürmektedir. Katkı payından kaçan fakir halkın akın ettiği acil servislerde hala bir hekim günde 300 hasta bakabilmekte, acil servislerde hala patologlara, psikiyatristlere nöbet tutturulmakta, hala ambulanslar yer var mı yok mu bakmadan hastaneye hasta getirmekte ve hala hekimlere, “Başınızın çaresine bakın” denmektedir.

Sayın Bakan’a yedi acil taleple ilgili sözünü hatırlatıyor, bütün yetkilileri şiddete karşı mücadelede samimi olmaya davet ediyoruz.

Meslek örgütü, hekimlerin büyük desteğiyle, hekime yönelik şiddet bitene dek bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir. Yanımızda yer alıp almamak Bakanlığın kendi tercihi olacak ve tarih yapılanları ve yapanları, yapılmayanları ve yapmayanları yazacaktır. 

Sağlık Bakanı’ndan 7 Acil Talep

 1. Hekime ve sağlık çalışanına yönelik şiddetin nedenlerinin ve alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla TBMM’de bir araştırma komisyonu kurulması.

Komisyon kurulmasına ilişkin karar 25 Nisan 2012 tarihinde alındı. Muhalefet partileri bu komisyona üye verdiler. Ne var ki iktidar partisi ancak Meclis’in kapanmasına günler kala üye isimlerini bildirebildi. O nedenle komisyon henüz faaliyete geçemedi. 

 1. TCK’ya eklenmesini istediğimiz ve artık bugün itibariyle adı “Dr. Ersin Arslan Yasa Maddesi Önerisi” olan teklifin hızla gündeme alınması için gerekenlerin yapılacağının açıklanması.

Sayın Sağlık Bakanı 88 gün önceki görüşmede bu konuyu inceleyeceklerini ifade etmişlerdi. Bekliyoruz.

 1. Başta Dr. Ersin Arslan olmak üzere görevi başında bu tür saldırıya uğrayan meslektaşlarımızın geride kalan yakınlarının geleceklerinin güvence altına alınmasının sorumluluğunun yerine getirilmesi.

Sayın Sağlık Bakanı 88 gün önceki görüşmede bunun haklı bir talep olduğunu ifade etmişlerdi. Bekliyoruz.

 1. SABİM (Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi) hattının hekimlere ve tüm sağlıkçılara yönelik bir şiddet unsuru olarak kullanılmasına son verilmesi; hattın bu yönüyle işlevlerinin gözden geçirilinceye kadar durdurulduğunun açıklanması.

Sağlık Bakanı imzasıyla 14 Mayıs 2012 günü yayınlanan Çalışan Güvenliği Genelgesi'yle SABİM'e gelen şikayetlerin bir filtreden geçirileceği ve personelin kusursuz olduğunun açık bir şekilde belli olduğu durumlarda işlem yapılmayacağı bildirilmişti. Ancak genelgeye rağmen SABİM şiddeti tüm hızıyla sürüyor. Tüm yetkilileri SABİM şiddetini durdurmak için üzerlerine düşeni yapmaya, Bakan imzasıyla yayınlanan genelgeye uymaya çağırıyoruz.

Aynı genelgede şiddete uğrayan hekimin hizmetten çekilme hakkı olduğu da bildirilmişti. Bakan imzasıyla yayınlanan genelge bazı hastanelerde 62 gündür bir türlü başhekimler tarafından hekimlere gönderilmedi. Diğer illerin durumu bilinmemekle beraber, en azından Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkenti Ankara’daki hekimlerin, güvenliklerini sağlamak üzere yayınlanmış genelgeden de, genelgenin hizmetten çekilme hakkıyla ilgili bölümünden de haberleri yoktur.

 1. Tüm sağlık kuruluşlarının (kamu, özel vb.) çalışanların sağlığı ve güvenliği yaklaşımıyla şiddet açısından risk değerlendirmelerinin yapılması için bir genelgenin derhal gönderilmesi, belirlenen önlemlerin en geç iki ay içerisinde uygulamaya geçirilmesi.

14 Mayıs'ta yayınlanan Çalışan Güvenliği Genelgesi'nde bir cümle içerisine geçen risk değerlendirmesinin başlayıp başlamadığını, çalışmanın hangi aşamada olduğunu, hangi sağlık kuruluşlarında ne tür incelemelerin yapıldığını, nerelerin riskli bulunup hangi önlemlerin alındığını bilmiyoruz.

 1. Politikacıların/Bakanlık üst düzey yetkililerinin hekimleri/sağlıkçıları hedef gösterdiğini düşündüğümüz, değersizleştiren söylem ve üsluplarını gözden geçireceklerinin ifade edilmesi.

Bugüne dek böyle bir açıklama yapılmış değildir. Tersine, hekimleri hedef gösteren sözlere “kürtaj cinayettir” gibi yenileri eklenmiştir.

 1. Türk Tabipleri Birliği’nin yanı sıra sağlık alanındaki örgütlerin de katıldığını düşündüğümüz, izlenen sağlık politikasının sağlık alanındaki şiddeti arttırdığına dair değerlendirmelerin yapılacağı bir toplantının Sağlık Bakanı başkanlığında en kısa sürede gerçekleştirilmesi.

Bekliyoruz.

 

Şiddette bugünkü durum: 

2012 yılında tabip örgütüne ulaşan toplam 120 şiddet olgusu vardır. 

İstanbul TO: 53

Ankara TO: 30

İzmir TO: 20

Samsun TO: 6

Bursa TO: 5

Gaziantep TO: 3

Adana TO: 2

Kayseri TO: 1 

14 Mayıs Genelgesi Uygulamaları

14 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren Çalışan Güvenliği Genelgesi Ankara’daki hastanelerin pek çoğunda hekimlere ve sağlık çalışanlarına tebliğ edilmemiştir.

Sağlık Bakanlığı 113 Şiddet Hattı

113 Beyaz Kod’un Hukuki Biriminden aldığımız bilgiye göre, hattın kurulduğu günden bu yana 1334 vaka bildirilmiştir. Bunların %80’i sözel, %20’si (yani 300’e yakını) fiziksel şiddettir.

Dr. Ersin’in katlinin ardından ulusal basına yansıyan 37 şiddet vakasından 10’u sopa, bıçak veya tabancalıdır.

 1. 23 Nisan günü Adana’da bir grup hasta yakını Dr. Sezai Parlak ve Dr. Fatma Sincar ile görevli hemşirelere, hastalarıyla ilgilenmedikleri gerekçesiyle bıçakla saldırdılar.
 2. 26 Nisan günü İstanbul’da gözü dönmüş bir hasta yakını mermisi namluya sürülmüş bir silahı Dr. Güven Bulut’un kafasına dayadı. Başka bir hekim cinayeti kıl payı önlendi.
 3. 30 Nisan günü Ankara’da Dr. Mehmet Ali Özkan’a hasta yakını tarafından bıçakla saldırıldı.
 4. 1 Mayıs günü Ankara’da elinde bıçakla acil servisi basan bir hasta yakını, o saatte acil serviste görevli hekime ve sağlık personeline saldırdı. Güvenlik kameralarının görüntülediği olayda saldırganı, diğer hasta yakınları engelledi.
 5. 10 Mayıs günü İstanbul Sultanbeyli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Süleyman Erdoğdu ve Başhekim Yardımcısı Dr. Berk Onuk, bir hasta yakınının bıçaklı saldırısına maruz kaldı. Onuk saldırıdan yara almadan kurtuldu ancak elbisesi bıçak darbesi sonucunda yırtıldı.
 6. 20 Haziran günü Rize'nin Çayeli ilçesinde İshakoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görev yapan Dr. Abdullah Yağcı hasta yakınlarının sopalı saldırısına uğradı.
 7. 28 Haziran günü Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil tıp doktorları hasta yakını iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
 8. 4 Temmuz günü Sivas Numune Hastanesi Acil Servisi’nde bir hasta yakını, tartıştığı hemşireyi bıçaklamak isterken araya giren güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı.
 9. 05 Temmuz günü Ardahan Devlet Hastanesinde görevli ortopedi uzmanı Dr. Güven Mete, 2 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle yaralanan 38 yaşındaki Dr. Güven Mete tedavi altına alındı.
 10. 11 Temmuz günü Kayseri'de sıra beklemeden muayene olmak isteyen bir hasta, doktorlara bıçakla saldırdı. Saldırıdan yara almadan kurtulan doktorları, olay sırasında endoskopi yapılan hasta kurtardı. 

Sadece bu veriler dahi sağlıkta şiddetle mücadelenin yetersizliğini ortaya koymaktadır. Yeni bir Dr. Ersin Arslan acısı yaşamadan, Sağlık Bakanlığı’nı bir kez daha samimiyete ve gerekli tedbirleri hızla almaya davet ediyoruz. 

 

Ankara Tabip Odası