Sonun Başlangıcı; Etlik İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Yıkılıyor!

ANKARA TABİP ODASI

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI ANKARA ŞUBESİ

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

27 Haziran 2012 

Sonun Başlangıcı;

Etlik İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Yıkılıyor!

Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu İl Sağlık Müdürlüğüne gönderdiği yazı ile “Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 29 Haziran itibariyle hasta kabul etmeyeceğini ve yıkım işlemlerinin başlatılacağını” ifade etmiştir.

Kamu-Özel ortaklığı modeli kamu arazi ve mallarının sermaye için kullanıma açılması sürecinin Ankara’daki örneklerinden biri de 271.000 m2 arazi üzerinde kurulacak olan ve Astaldi-Türkerler tarafından ihalesi alınan Etlik Sağlık Kampüsü ihalesidir. 

Etlik Sağlık Kampüsü ihalesinin yürütmeyi durdurma istemli mahkeme süreci henüz devam ediyor ve karar aşaması sürecinde düğmeye basıldı. 

Etlik Sağlık Kampus inşaatının başlaması için Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi alelacele boşaltılıyor ve yıkılacak. Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ülkemizde Kampus projesi için yıkılacak olan ilk kamu hastanesi olacak.

Sağlıkta ticarileştirme uygulamaları hızlanıyor. Bugün Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi yarın Ankara’daki diğer hastaneler birer birer boşaltılacak ve yıkılıp yerlerine Alışveriş Merkezleri, Oteller vb. ticari işletmeler yapılacak.

Şirketler sağlıktan daha fazla para kazansın diye halkın vergileriyle yapılan hastaneler kamu-özel ortaklığı adı altında sermayeye devrediliyor. Hastaneler devredilirken sağlık emekçilerini ve halkı neler bekliyor?

Bir Kampüse 11 Hastane Feda!

Sağlık Bakanlığı; kamu-özel ortaklığı ile hazine arazilerinin üzerine kira karşılığı hastane yaptırmak için ihale yapmaya devam ediyor. Etlik Sağlık Kampüsü ihalesiyle birlikte şirketlere; Etlik Zübeyde Hanım Kadın Doğum Hastanesi, 3 adet lojman, SGK’ya ait arşiv-depo binaları ile marangozhane, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dr.Sami Ulus Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ulus Devlet Hastanesi, Dışkapı Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dr.Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve araştırma Hastanesi’nin bulunduğu araziler  ‘kampus dışı ticari alan’ adı altında veriliyor.

Güvencesiz İş-Ücret ve Kölece Çalışmanın Kaderimiz Olmasına İzin Vermeyelim!

Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile başlayan bu sürece sağlık teknisyeninden taşeron şirket çalışanına, hemşiresinden hekimine kadar hep birlikte örgütlüğümüzle müdahale etme zamanıdır.

Eğer yüksek sesle itiraz etmezsek, Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 1000’e yakın çalışanı, 350-400 taşeron şirket çalışanı, taşeronu-sağlık teknisyeni, hemşiresi-hekimi, sağlık personeli ile bir bütün olarak sağlıkta dönüşümün kurbanı olma yolundadır.

Eğer yüksek sesle itiraz etmezsek, eşit-parasız-ulaşılabilir olarak sunulması gereken bir sağlık hizmeti almak artık hayal olacak.

Eğer yüksek sesle itiraz etmezsek, Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi yıkılınca, bu süre içerisinde hastalandığımızda, ağır tedavi gerektiren hastamız olduğunda ulaşabileceğimiz başka yakın bir hastane olmayacak.

Bugün Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sahip çıkmak; sağlığımıza sahip çıkmaktır.

Bugün Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sahip çıkmak; çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmaktır.

Bugün Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sahip çıkmak; güvenceli iş, insanca yaşam mücadelemize sahip çıkmaktır.

Sağlık Emekçilerini ve halkımızı Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine Sahip çıkmaya, SES’imize SES katmaya çağırıyoruz.

 

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ

 

ANKARA TABİP ODASI - SES ANKARA ŞUBESİ

ETLİK İHTİSAS E.A.H. İŞYERİ TEMSİLCİLİĞİ