Ankara’nın En Genç Hastanesi Yıkılıyor! Her şeyin başı sağlık ama her şeyden önemlisi PARA!

ANKARA TABİP ODASI

BASIN AÇIKLAMASI

16 Haziran 2012 

Ankara’nın En Genç Hastanesi Yıkılıyor!

Her şeyin başı sağlık ama her şeyden önemlisi PARA!

SSK tarafından 1997 yılında tamamlanan Etlik İhtisas Hastanesi, kurumun kendi arazisi üzerinde yapılmıştı. Sigortalı hastalara nefroloji, kardiyoloji, kalp-damar cerrahisi, hemodiyaliz gibi branşlarda hizmet vermek için kurulan hastane o tarihten bugüne hem Ankara’ya hem de Ankara dışından gelen hastalara çok önemli hizmetler verdi.

Daha 15 yıllık bir geçmişi olan Etlik İhtisas Hastanesi, 2012 Temmuz ayı sonunda Astaldi-Türkerler ortaklığına yapılan ihale doğrultusunda teslim edilecek. Sözü geçen şirketler de hastaneyi yıkacaklar. Yapılan açıklamaya göre Etlik Kasalar’daki bu büyük arazi üzerinde kamu-özel ortaklığı yolu ile Ankara Etlik Entegre Sağlık Kampüsü inşaatı başlayacak.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’ndan Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilen 12 Haziran 2012 tarihli yazıya göre 29 Haziran 2012 tarihinden itibaren Etlik İhtisas ve Araştırma Hastanesi’nde yatan hasta ve poliklinik hizmeti sona ermiş olacak. Hastanenin idari anlamda kurumsal kimliğine ise 31 Aralık 2012 tarihinde son verilecek. Hastanede görev yapan personel Ankara’daki diğer hastanelere geçici görevlendirilecek.

Kamu özel ortaklığı yöntemiyle bedelsiz olarak tahsis edilen Hazine arazilerinin üzerine kira karşılığı hastane yaptırılması için Sağlık Bakanlığı ihaleyi alan şirketlere mevcut hastanelerin arazilerini “kampus dışı ticari alan” adı altında veriyor. Etlik ihalesiyle birlikte şirketlere, üzerinde Etlik Kadın Doğum Hastanesi, Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesi, Etlik İhtisas Hastanesi, 3 adet lojman, SGK’ya ait arşiv ve depo binaları ile marangozhane, garaj ve sosyal tesisler bulunan alan “entegre tesis alanı” olarak tahsis edildi. Şirketlere ayrıca, Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Ulus Devlet Hastanesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dışkapı Çocuk Hastanesi, Ulucanlar Göz Hastanesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ulucanlar Ek Poliklinik Binası, Dr. Zekai Burak Kadın Doğum Hastanesi, Dr. A.Y. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi de “kampus dışı ticari alan” adı altında verildi. Hemen hepsi eğitim araştırma hastanesi olan bu kurumlarda çalışan ve eğitim alan hekimlerin nerede çalışacağı, eğitimlerine nerede devam edeceği ise belirsiz.

Kamu-özel ortaklığı yolu ülkemizde ilk defa uygulanmakla birlikte, İngiltere ve Kanada gibi ülkelerde denenmiş ve hem kamu maliyesi, hem hizmet niteliği ve hem de kamu yararı bakımlarından kötü sonuçları ortaya çıkmış bir yöntemdir. 

Etlik Kasalar ihalesi sonucunda Astaldi-Türkerler ortaklığının alacağı yıllık kira bedeli 319 milyon TL.dir. Kira bedeli her yıl TEFE ya da TÜFE oranında güncellenecek. Toplamda devletin ödeme yapacağı tutar, bugünkü fiyatlardan 8 milyar Türk Lirası olacak. Kampus dâhilinde tüm inşaatlarla birlikte 2,4 milyar liralık yatırım yapılacak. Bu paraya ek olarak Ankara’daki 11 hastane daha yok edilecek ve sözü geçen şirketlere devredilecek.

Kira bedeli her yıl TEFE ya da TÜFE oranında güncellenecek. 

Etlik Kasalardaki devasa arazi kimin? 

Sağlık Bakanlığı, yıllarca kaynak aktarılmayarak çökertilen SSK sağlık tesislerini bir yasa ile kendi bünyesine alırken, bugünler tahmin edilmişti. İşçilerin alınteri ile alınmış bu araziler, bu binalar şimdi şirketlere kaynak olarak aktarılıyor. 

Ankara’da hizmet açığı olacak! 

Etlik İhtisas Hastanesinin aktif yatak sayısı 401’dir. Halen 122 hekim görev yapmaktadır. Bu haliyle hastane özel hastanelere gidemeyen orta halli ve yoksul halk için çok önemli bir işlev görmektedir. 

Etlik İhtisas Hastanesi birimlerinin bir kısmı mevcut hastanelere sıkıştırılacak, bir kısmı da Bakanlık tarafından kiralandığı anlaşılan “Özel Ulus Hastanesi”ne taşınacaktır. “Özel Ulus Hastanesi” yıllarca hakkında pek çok söylenti olan, girişinden acil servisine kadar Etlik ihtisas hastanesi ile kıyaslanamayacak derecede yetersiz fiziksel yapıya sahip bir hastanedir. 

Ankara’da ve genel olarak ülkemizde zaten ciddi eksikleri olan kamu sağlık tesisleri bu ihale sonucunda daha da büyük bir yükün altına girecek, bu yeni hastanenin yıkılması ile kamu sağlık hizmetindeki sıkışıklık ve yetersizlik bir kat daha artacaktır.  

Rant için Kamu Sağlığı, kamu birikimleri feda ediliyor! 

İhaleyi kazanan firmaların alacağı parayı, üstüne verilen hastane arazilerini ve eğer bu kampüs yapılırsa, kampüste satacakları hizmetlerden kazanacakları karı herkes görüyor. Özel Ulus Hastanesinin kimden ve ne miktara kiralandığını bilmiyoruz. Bütün bunlar halkın sağlığı için mi yapılıyor?

Ankara’daki hastanelerde zaten yığılma yaşanırken, Ankara’nın en genç hastanesini yıkmak ve arazilerini de sermaye gruplarına vermek bu Hükümete nasip olmuştur. 

Etlik İhtisas sağlık personeli ne olacak? 

Yayınlanan yazıda, hekimlerin değişik hastanelere dağıtılacakları, hemşire ve yardımcı sağlık personelinin yapacakları tercihler üzerinden başka birimlere gönderilecekleri belirtiliyor. Bu hastane çalışanlarının 29 Haziran itibarı ile tüm hayatı değişecektir. Çocuklarının kreşinden okuluna, ulaşım koşullarından iş ortamlarına pek çok değişikliğe mecburen uyum sağlamak zorunda kalacaklardır. Gittikleri hastanelerde nasıl sıkışacakları, nasıl hizmet verebilecekleri meçhuldür. Bugün itibarıyla Etlik İhtisas Hastanesinde ayda 20 ameliyat yapabilen bir cerrah gönderildiği hastanede zaten dolu olan ameliyathanelerde nasıl ameliyat sırası bulabilecektir? 

Kendisine coğrafi yakınlığından dolayı Etlik İhtisas Hastanesinden hizmet alan on binlerce vatandaşın da durumu farksızdır. 

Halen hastanede görev yapan taşeron firma elemanlarının da durumu belirsizdir. 2012 sonunda yasal olarak da yok olacak olan hastaneye bağlı bu personel Bakanlık için yok olacak ama başka yerlerde ekmek mücadelesi vermeye devam edecek. 

En büyük belirsizliği yaşayan grupların başında Etlik İhtisas Hastanesinde eğitim alan “asistan hekimler” gelmektedir. Onlar bu hastanede eğitim almak için tercih yapmış ve bu yolda yüksek puanlar alarak bunu hak etmişlerken, eğitim alacakları hastane ortadan kalkmaktadır. Bu konuda Bakanlığın uygulaması sorumluluk ve ciddiyetten hayli uzaktır. Yıkılacağı açık olan bu hastaneye en son 2011 Aralık ayında bile yeni asistan hekimler alınmıştır. Şimdi bu asistan hekimlerin nerede eğitimlerine devam edeceği büyük oranda belirsizdir... 

Ankara Tabip Odası