Üniversite Öğrencilerinin Eğitim Hakkı Engellenemez….!

ANKARA TABİP ODASI

SES ANKARA ŞUBESİ

BASIN AÇIKLAMASI

8 Haziran 2012 

SAĞLIK HAKKI MÜCADELESİ VERMEK SUÇ,

BU MÜCADELEYİ VERENLER SUÇLU MU?

EĞER SUÇSA BİZ DE SUÇLUYUZ! 

Üniversite Öğrencilerinin Eğitim Hakkı Engellenemez….!

Puşi taktığı için 30 yılın üzerinde hapis cezası istemiyle yargılanıp 11 yıl hapis cezasına çarptırılan üniversite öğrencisi Cihan KIRMIZIGÜL’den sonra; 13 Mart 2011 günü Ankara’da yapılan “ÇOK SES TEK YÜREK” Sağlıkçı Mitingi’ne katılan tıp fakültesi öğrencisi, sendikamız öğrenci komisyonu ve TÖK üyesi Zülküf AKELMA, mitingde Kürtçe sözlü bir marşı söyleyenlere katıldığı için yargılanıyor. Önceki gün sabah saatlerinde, Ankara merkezli ve eşzamanlı operasyonla gözaltın alınan büyük bölümü tıp fakültesi öğrencisi, elliye yakın öğrencinin savcılık sorguları halen devam etmektedir.

AKP’nin “İleri Demokrasi” dediği bu olsa gerek. Ustalık dönemini ustaca yöneten hükümet, usta bir faşizm uyguluyor:

  • Yayınlanmamış kitap yazarlarını,
  • Deresine, suyuna, çayına, evine, toprağına sahip çıkanları,
  • “Parasız Eğitim” isteyen gençleri,
  • Sendika üye ve yöneticilerini,
  • Seçilmiş milletvekili, belediye başkanı ve siyasileri,
  • Yazarları, aydınları, öğretim üyelerini, avukatları

 tutuklayarak devre dışı bırakan, bu yolla toplumun tüm kesimlerini baskı altına alan, sindirmeye çalışan AKP, şimdi de puşileri, marşları yargılamakta; şiirleri, resimleri, heykelleri propaganda aracı saymakta, tiyatro ve tiyatrocuları özelleştirme tehdidi ile baskı altına alarak seslerini kesmeye çalışmakta, Hava Yolları İşçilerini susturmak için grev yasağı getirmektedir. Toplumsal Cinsiyet mücadelesi veren KESK’li kadınları tutuklayan anlayış, şimdi de geleceklerine sahip çıkan, sağlık hakkı mücadelesi veren sağlıkçı öğrencilerini hedefine almıştır. Bunu bir başka alana yönelik baskı, gözaltı ve tutuklamanın izleyeceğini söylemek de kehanet olmayacaktır.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Öğrenci Komisyonu ve Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu üyesi olan arkadaşlarımıza yönelik yapılan operasyon "KCK Halk Sağlığı" biriminde olan öğrencilere yönelik yapıldığı belirtiliyor. Bu durum bize gösteriyor ki; AKP iktidarı, muhalefeti ezme araçlarından biri haline getirdiği "KCK Operasyonlarıyla’’ geleceğin sağlıkçılarını, ebelerini, doktorlarını henüz öğrencilik yıllarında susturmayı, sağlık hakkı mücadelesini engellemeyi hedefliyor. Çünkü gözaltında alınan arkadaşlarımızın çoğu Kürt olmasının yanında, toplumda yaşanan sorunlara, gelecekte yapacakları mesleğin sorunlarına duyarlı olan, halkın parasız sağlık hizmeti alabilmesi için mücadele yürüten arkadaşlarımızdır

Kürt Sorunu’nun Demokratik-Barışçıl çözümünü rafa kaldırıp, bugüne kadar kat edilmiş mesafeyi hiçe sayan, Roboski’de çoğu çocuk 34 genci katleden ve bunu Kürtaj yasağı tartışmalarıyla boğmaya çalışan, Pozantı Ceza Evi’ndeki çocuklara cinsel tacizi görmezden gelen, bunun devamına göz yuman, KESK’li 9 Kadın başta olmak üzere, bizi mücadelemizden alıkoymak için 38 KESK’liyi hapiste tutan anlayış; şimdi de gençleri, geleceğin tabip odaları ve SES üyelerini, tıp, diş hekimliği, ebelik öğrencilerini susturmak için uydurma gerekçelerle gözaltına almaktadır. Gözaltıların final sınavlarının olduğu bu dönemde yapılmış olması manidardır, AKP’nin eğitime ne kadar değer verdiğini göstermektedir ve öğrencilerin mağduriyetini daha da arttırmaktadır. Bununla üniversite öğrencilerinin eğitim hakkı engellenmektedir.

TTB ve SES olarak; hekimler ve sağlık, sosyal hizmet emekçilerinin hak mücadelesini verirken, halkın kamu hizmetine ulaşmasını engelleyen kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesine karşı, ama aynı zamanda demokrasi mücadelesini de sürdürmeye kararlıyız.

Öncelikle gözaltındaki öğrencilerin sınav hakkını gasp eden bu işlemin derhal durdurulması için İçişleri ve Adalet Bakanı’na çağrıda bulunuyoruz.

Ayrıca; AKP politikalarına karşı mücadele eden herkesi bir örgütle ilişkilendirerek yargılayan bu anlayışa dur demenin zamanı gelmiştir, geçmektedir. Bu anlayışa karşı mücadeleye devam etmeye kararlı olduğumuzu tekrar vurguluyor, tüm emek, meslek ve demokrasi güçlerini bu mücadelede yanımızda olmaya, AKP’nin bu keyfi ve hukuksuz uygulamalarına karşı çıkmaya çağırıyoruz.