Şu ülkede “İyi ki hekim olmuşum” diyecek tek bir doktor dahi bırakmadınız.

ANKARA TABİP ODASI

BASIN AÇIKLAMASI 

19 NİSAN 2012  

 

Şu ülkede “İyi ki hekim olmuşum” diyecek tek bir doktor dahi bırakmadınız.

 

Tamam. Bu kadar.

Bizden bu kadar.

Kamuda/özelde/birinci basamakta;

her Allah’ın günü,

amir baskısı, ciro baskısı,

incir çekirdeğini doldurmayan saçma sapan şeyler için şikayet edilme tehdidi…

“Benim kim olduğumu biliyor musun?”lar,

“Parti’den ‘rica’lar,

“Müsteşar Bey ilginizi rica ediyor”lar,

“Öğle arası da hasta ba-kı-la-cak!”lar,

sürgün tehdidi,

performansla “yola getirme”ler,

“fiks maaş versem doktorlar çalışmaz ki”ler,

sürekli aşağılama, sürekli tepeden konuşma,

sürekli gelecek kaygısı, sürekli iş kaygısı,

sürekli sözlü/fiziksel saldırı tehdidi, sürekli mobbing,

sürekli ölüm tehdidi!

Yeter Artık! İnsaf! Bizden bu kadar!

Artık yakamızı bırakın.

Biz de insanız.

Bizim de çoluğumuz çocuğumuz var.

Bizler de bu halkın içinden yetişmişiz.

Bizler de dişimizle tırnağımızla çalışıyoruz.

Hepsi bir yana bizim de herkes kadar

haysiyetimiz var!

Yeter Artık!

Şu ülkede “İyi ki de hekim olmuşum” diyecek tek bir doktor dahi bırakmadınız.

Bunun için sizi tebrik mi edeceğiz?

Yeter Artık!

Yaşadığımız bu hepimizi derinden üzen, yaralayan durum nedeniyle meslektaşlarımızın yürüttükleri etkinliklerin herhangi bir idari ve cezai sürece dönüştürülmeyeceğinden eminiz.

Taleplerimiz somut, net:

1-      Son olarak 14 Mart 2012 tarihinde talep ettiğimiz sağlıkta şiddet ile ilgili Meclis araştırması başlatılması talebimizin Sağlık Bakanlığınca destekleneceğine dair iradenin dile getirilmesi.

2- TCK’ya eklenmesini istediğimiz ve artık bugün itibariyle adı “Dr. Ersin Arslan Yasa Maddesi Önerisi” olan teklifin hızla gündeme alınması için gerekenlerin yapılacağının açıklanması.

3- Başta Dr. Ersin Arslan olmak üzere görevi başında bu tür saldırıya uğrayan meslektaşlarımızın geride kalan yakınlarının geleceklerinin güvence altına alınmasının sorumluluğunun yerine getirilmesi

           4- SABİM (Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi) hattının sağlıkçılar/hekimlere yönelik bir şiddet unsuru olarak kullanılmasına son verilmesi; hattın bu yönüyle işlevlerinin gözden geçirilinceye kadar durdurulduğunun açıklanması.

5- Tüm sağlık kuruluşlarının (kamu özel vd.) çalışan sağlığı ve güvenliği yaklaşımıyla şiddet açısından risk değerlendirmelerinin yapılması için bir genelgenin derhal gönderilmesi, belirlenen önlemlerin en geç iki ay içerisinde uygulamaya geçirilmesi.

6- Politikacıların/Bakanlık üst düzey yetkililerin hekimleri/sağlıkçıları hedef gösterdiğini düşündüğümüz, değersizleştiren söylem ve üsluplarını gözden geçireceklerinin ifade edilmesi.

7- Türk Tabipleri Birliği’nin yanı sıra sağlık alanındaki örgütlerin de katıldığını düşündüğümüz, izlenen sağlık politikasının sağlık alanındaki şiddeti arttırdığına dair değerlendirmelerin yapılacağı bir toplantının Sağlık Bakanı başkanlığında en kısa sürede gerçekleştirilmesi.

 

ANKARA TABİP ODASI

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI ANKARA ŞUBESİ