Haksız ve hukuksuz olarak ihraç edilen kamu emekçileri için adalet

Ortak Basın Açıklaması

18 Temmuz 2017

Haksız ve hukuksuz olarak ihraç edilen kamu emekçileri için adalet

Ankara Tabip Odası'nın eski Yönetim Kurulu ve Onur Kurulu'nda görev almış, Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongre Delegelerinden emekli hekim Dr. Sabri Dokuzoğuz, 14 Temmuz 2017 tarihli KHK ile ihraç edildi. 

Kimdir Dr. Sabri Dokuzoğuz? Hasta Hekim ilişkisini ritüel düzeyine ulaştıran, hastalarının yurt dışından bile özellikle tedavi olmak için geldiği bir hekim, evrensel hekimlik değerlerine sahip bir hekim. Sanatçı ruhlu, marangozluk hobisi olan sıra dışı bir hekim. Şairlerin dünyasında şiirlerin güzel insanı Dr. Sabri Dokuzoğuz. Emekli olduğunu unutmuş olacaklar ki emekli olduktan sonra onun dev adını bir KHK ye ihraç listesine sığdırmaya çalışmışlardır. Bu KHK Dr. Sabri Dokuzoğuz’a dar gelen bir KHK dir. Daha ötesi emekli bir insanı kamu görevinden men etmek mantık sınırlarını aşmaktadır. Bu KHK’nın ‘’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik’’ gününden bir gün önce yayımlanmasıysa ayrı bir garabettir.

Dr. Sabri Dokuzoğuz’un yüzlerce şiiri gönülden okuması sanat ve hekim çevrelerinde bilinen ünüdür. Nazım Hikmet RAN’ın şiirlerini en güzel ondan dinledi bu yeryüzü. Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu çalışmalarında bulunan değerli ağabeyimiz Dr. Sabri Dokuzoğuz’u emeklerinden ve katkılarından dolayı hep hayırla anacağız. Şiirler ve şairler dünyasında emekliliğini yaşayacak olan ağabeyimizle dayanışma içerisinde olacağımızı buradan bildiriyoruz.

Aynı KHK’de ihraç listelerinde TTB MK Üyesi Dr. Ayfer Horasan, TTB Merkez Konseyi eski üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen’ de yer almıştır. İşsizlikle ve itibar kaybıyla insanları cezalandırmayı amaçlayan bu ihraç furyası, Türkiye'nin demokratik ve hukuk devleti olma özelliğini kaybettirmiştir. OHAL durumu fırsat bilinerek muhalif olanların haksız ve hukuksuz biçimde cezalandırılmak istendiğini görmekteyiz.

Avrupa Hekimler Birliği, Dünya Hekimler Birliği ve çok sayıda Bilim Akademileri bu hakkı, hukuku hiçe sayan uygulamaları yakından izlemektedir.

Biz hekimler olarak, ister askeri ister sivil olsun anti-demokratik uygulamaların hepsine karşı çıkıyoruz. İyi Hekimlik değerlerinin ancak ve ancak çağdaş, laik, demokratik, hukuk devletinde gerçekleştirilebileceğine inanıyoruz. Darbe girişimi ile ilgisi bulunmayan, haksız ve hukuksuz olarak ihraç edilen kamu emekçileri için adalet istiyoruz.

Ankara Tabip Odası

Türk Tabipleri Birliği