Yaşam Hakkını Savunuyoruz! 

15 Aralık 2015

Yaşam Hakkını Savunuyoruz! 

Değerli basın değerli arkadaşlarımız;

Yakın tarihte uçak düşürülmesi olayını takiben Rusya ile yaşanan gerilim, Hükümetin emperyal özlemler doğrultusunda yürütmekte olduğu Suriye politikası, bu politikanın bir ürünü olarak Musul’a asker gönderilmesi ve Doğuda il, ilçe ve mahallelerde günlerdir sürmekte olan çatışmalar ve sokağa çıkma yasaklarıyla AKP’nin ülkemizi dolu dizgin savaşa sürüklediği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Neredeyse 90’lı yılları aratmayan belki o dönemden daha ağır kabul edilebilecek adeta ateşten günlerin içinden   geçiyoruz.

AKP’nin 7 Haziran seçim sonuçları üzerinden uyguladığı baskı, inkar ve asimilasyon politikaları 1 Kasım seçim sonuçlarıyla birlikte de meyvesini vermiş ancak AKP’nin bugün için duvara toslayan iç ve dış politikalarının sonucunda bütün ülke adeta yangın yerine dönmüştür. Ülkemiz AKP Hükümeti eliyle ve tüm komşuları tarafından neredeyse düşman bellenen bir ülke  durumundadır.

Biz Ankara’ da bulunan emek ve demokrasi güçleri olarak bu faşist zihniyeti geçmişten tanıyoruz. Bizler, Türkiye halkı üzerinde 1980’li yıllarda estirilen her türlü ölüm ve şiddet politikalarının sonucunda bu topraklardan filizlendik. Bugün de sokağa çıkma yasağı ilan edilen il, ilçe ve mahallelerde yaşayan halkın günlerce evlere hapsedilmesi, susuz, elektriksiz ve aç bırakılması, öğretmenlerin zorunlu olarak memleketlerine gönderilmesi, doktorların ve sağlık personelinin sokağa çıkma yasağı boyunca evlerine gönderilmemesi, hastanelerde yatılı kalarak nöbet tutmaya zorlanması baskı ve şiddet politikalarının geldiği boyutu göstermektedir. Söz konusu açık faşizm koşullarının da yeni mücadele olanaklarını yaratacağını biliyoruz. 

Sendikal haklarımız için greve çıktığımızda bizlere soruşturma açanlar tarafından Cizre’de, Şırnak’ta ve Diyarbakır’da okulların zorunlu olarak tatil edilmesini kabul etmiyoruz. Çocuklarımızın eğitim hakkının, halkın sağlık hizmetlerine erişim hakkının, sağlık çalışanlarının can güvenliğinin faşist AKP tarafından gasp edildiğini düşünüyoruz.

Yaşam hakkı kutsaldır. AKP’nin baskı ve savaş politikaları Kürt halkının yaşam hakkına saldırmakta bir beis görmemektedir. Biz emek ve demokrasi güçleri olarak diyoruz ki; bir araya gelirsek AKP’nin savaş ve rant politikalarını durdurabiliriz.

Ankara Emek ve Demokrasi güçleri olarak her türlü haksızlığa şiddete baskıya ve savaş politikalarına hayır diyoruz.

YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ 

KESK ANKARA ŞUBELER PLATFORMU

DİSK BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

TMMOB İKK

ANKARA TABİP ODASI