10 Ekim Ankara Katliamı’nı unutmayacağız, unutturmayacağız!

Ortak Basın Açıklaması

12.10.2015 

10 Ekim Ankara Katliamı’nı unutmayacağız, unutturmayacağız! 

Değerli basın emekçileri; 10 Ekim’de binlerce kişi;

Emek, Barış, Demokrasi diye haykırmak için;

İşçilerin, kamu çalışanlarının, işsizlerin, yoksulların, ezilenlerin, sömürülenlerin sesini duyurmak için; Yolsuzluğa, hırsızlığa ve sömürüye karşı emeğin mücadelesini yükseltmek için;

Her türlü baskı, şiddet ve zorbalığa karşı özgürlükleri ve demokrasiyi savunmak için; Çatışmadan, ölümden medet umanlara, ülkeyi kan gölüne çevirenlere “Dur” demek için Bu meydanda toplanmıştık.

Emeğin hak ettiği değeri, barışı ve demokrasiyi barış içinde, türkülerle, halaylarla, flamalarla, balonlarla talep etmek üzere bir aradaydık.

Emek, barış ve demokrasi düşmanları parçaladılar bu  tabloyu.

Türkiye, tarihinin en kanlı, en alçak, en vahşi saldırılarından birine tanıklık etti. Yüzden fazla canımız yitti, 400’den fazla yurttaşımız yaralandı. Bazı kayıplar tanınamayacak ölçüde parçalandığı için kimlikleri tespit dahi edilemedi.

Bu saldırı barış ve demokrasi talebinedir. Bu saldırı emek mücadelesinedir. Saldırı hem uluslar arası hem de ulusal hukuk tarafından güvence altına alınmış olan barışçıl gösteri ve yürüyüş hakkınadır.

Bu saldırı ile hedef alınan dört kurum, TTB, DİSK, KESK, TMMOB bu ülkenin çalışan, ezilen, horlanan bütün kesimlerini savunan, eşit ve özgür yurttaşlar olarak bir arada barış içinde yaşama mücadelesi veren kurumlardır. 

Yüzü aşkın kaybımızın yanı sıra birçok sağlıkçı, işçi, kamu emekçisi, mühendis, mimar arkadaşımız ölümden dakikalar ile, kıl payı kurtulmuşlardır. Yaralılarımız hala hastanelerde yaşama tutunma mücadelesi vermektedir.

Hekimler ve sağlık emekçileri tıpkı Haziran Direnişi’nde olduğu gibi etik ve mesleki yükümlülüklerini yerine getirmede olağanüstü bir özveri ve başarı göstermiştir. Sağlıkçıların olay yerindeki müdahalesi olmasaydı, daha üzücü bir tablo ile, daha fazla kayıp ile karşılaşılabilirdi. Sağlık emekçileri hastanelerde canla başla çalışarak yaralıların hayatta kalmasına uğraşmışlardır. Bütün arkadaşlarımıza buradan teşekkür etmeyi borç biliriz.

Tarihimizin bu en alçak saldırısı için 3 gün yas ilan edilmiştir. Yasımızı tutacağız kuşkusuz. Ama yas ile yetinebilir miyiz? Bu saldırıları önlemede sorumluluğu olanlardan hesap sorulmayacak mı?

Yasımızı tutacağız, ama bununla yetinmeyeceğiz.

TTB, DİSK, KESK ve TMMOB bir kez daha insanlarımız bombalarla parçalanmasın, bu kanlı saldırıları engellemeyenlerden hesap sorulsun diye, bugün ve yarın hizmet üretmeme kararı   aldılar.

Talep ettiğimiz barış çerçevesinde davranarak, emeğe saygı, barış ve özgürlük taleplerimizi dünkünden daha yüksek sesle dillendirmeye devam edeceğiz.

Kimsenin en ufak kuşkusu olmasın ki, bu ülkenin demokrasi güçleri 10 Ekim Ankara’sını unutmayacaklar, unutturmayacaklar.

Emekten gelen gücümüzü kullanarak, cesur ve yılmaz örgütlülüğümüze dayanarak demokrasi taleplerimizi haykırmaya, akan kanın hesabını sormaya, yaşamı savunmaya, silahların susması için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Saygılarımızla,

ATO

TTB

TMMOB