Barış Günü’nde Meslektaşımız Katledildi! İsyandayız! 

ANKARA TABİP ODASI BASIN  AÇIKLAMASI

02 Eylül 2015

Barış Günü’nde Meslektaşımız Katledildi! İsyandayız! 

Dün, 1 Eylül 2015, Dünya Barış  Günü’ydü.

Dünya Barış Günü’nde bir meslektaşımız, Dr. Abdullah Biroğul, Diyarbakır’da hunharca katledildi!

Daha mesleğe yeni adım atmış, onlarca yaşamı kurtaracak bir hekimi, aramızdan aldılar. Henüz hemşire Eyüp Ergen’in, eczacı Yunus Koca’nın acısı dinmemişken…

İsyan ediyoruz!

Katilleri lanetliyoruz, savaştan medet umanları kınıyoruz!

Kardeşçe bir arada yaşamayı arzuladığımız topraklarımız, asker-sivil çok sayıda vatandaşımızın, küçücük çocukların her gün boğulduğu bir kan gölüne  dönüştürüldü.

Biz hekimler şiddetin ve savaşın bir toplumsal sağlık sorunu olduğunu en iyi bilenleriz. Bizim  savaşımız ölümledir.

Silaha ve kurşuna kimlik sormayız. Şiddet düşmanımızdır bizim.

Biliriz ki bu kanlı siyaset bizi birbirimizden uzak düşürür, parçalanan kardeşliğimizdir patlayan her bombayla, her  mayınla.

Yeter artık, susturun silahları! Barış istiyoruz, hemen, şimdi!

Ankara Tabip Odası