YASTAYIZ Şiddet Bir Canımıza Daha Kıydı Bugün Tüm Yurtta  İsyandayiz…

1 Haziran 2015

YASTAYIZ

Şiddet Bir Canımıza Daha Kıydı

Bugün Tüm Yurtta  İsyandayiz… 

Yastayız…

29 Mayıs 2015 tarihinde Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi’nde görevli Göğüs Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Kamil Furtun uğradığı silahlı saldırı sonucu görevi başında hunharca katledildi.

Ersin gibi, Melike gibi ve diğer sağlık emekçileri gibi… Oysa  uyarmıştık.

“Artık Yeter!” dedik sağlıkta gün be gün artan şiddete karşı; duymadılar! Acil taleplerimizi ilettik; görmezden geldiler!

Türk Ceza Kanunu’na ek maddeler önerdik, yok saydılar!

Açıklamalar, eylemler, toplantılar yaptık; Sağlık Bakanlığı’nın önünü aşındırdık, Meclis Komisyonu’nda sunumlar yaptık, dikkate almadılar!

Şiddete uğrayan sağlık emekçileri için acil şiddet hattı kurmak zorunda kaldık, önemsemediler! Uyarmıştık…

AKP iktidarını ve Sağlık Bakanı’nı; sağlığı piyasalaştıran, sağlık çalışanlarını köleleştiren ve itibarsızlaştıran uygulama  ve  söylemlerinizden  vazgeçin diye…

Ama nafile, uyarılarımızı dikkate almadılar. 

Çünkü onlar kendi iktidarlarını korumak için sağlık çalışanlarını korumasız bırakmaya niyetliydiler. Ve bir arkadaşımız daha görev yaptığı hastanede yaşamını yitirdi.

Öfkeliyiz.

Sadece katiller değil, azmettirenler ve önlem almayanlar da bu cinayetten sorumludur. Sağlıktaki şiddetten ve bu cinayetten sorumlu olanlar,

“Ben doktora iğne yaptırmam, doktor bir iğne yapar, adamı felç eder icabında.” diyenlerdir. “Doktor efendi dönemi bitti” diyenlerdir,

“Doktorların eli hastaların cebinde”, “Doktor efendi mani peşinde” deyip miting meydanlarında vatandaşa sağlıkçıları  yuhalatanlardır;

Daha fazla kar hırsıyla sağlıkçıları zorla, tehditle ölesiye çalıştıran, sermaye sahiplerine sağlık alanını çekici kılabilmek için insanları hasta etme garantisi veren, sağlığı öncelemek yerine hastalığı önceleyen bir yandan da hekimleri sağlıkçıları her fırsatta kötüleyen, “paragöz, tembel” diyenler,  SABİM’le terör estirenlerdir.

Sadece katilin değil, azmettiricilerin de bulunmasını istiyoruz! İsyandayız.

Bugün ülkemizin dört bir yanında bulunan bütün sağlık kurumlarında yastayız / isyandayız! İsyandayız

Çünkü, ülkemizde her alanda olduğu gibi sağlıkta da şiddet olağan bir hal aldı.

Sağlık emekçileri olarak sürekli olarak şiddete uğradığımız, dövüldüğümüz, vurulduğumuz hastane binalarına, ASM’lere, TSM’lere ve muayenehanelere girmiyoruz!

Saygılarımızla.

Türk Tabipleri Birliği

Ankara Tabip Odası

Türk Dişhekimleri Birliği

Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Devrimci Sağlık İş Sendikası

Türk Hemşireler Derneği

Sosyal Hizmet Uzmanları  Derneği

Tüm Radyoloji Teknisyenleri Ve Teknikerleri Derneği Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği

Türk Psikologlar Derneği

Aktif Sağlık-Sen