Terör ve kanlı eller yurtdaşlarımızı öldürdü, yaraladı acımız sonsuz..